Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
reprezentuje interesy tłumaczy w Polsce

Lipcową tłumaczką miesiąca STL została Aleksandra Brożek-Sala (zob. profil), trójmieszczanka, rocznik 1979. Absolwentka filologii angielskiej (specjalizacja translatoryczna) na Uniwersytecie Gdańskim. Tłumaczeniami zajmuje się od 2009 roku (zob. poprzednie).

Czytaj więcej  

Nasze stowarzyszenia powołane zostały, żeby dbać o sprawy zawodowe ludzi książki: autorek i autorów prozy, poezji, dramatów, tłumaczeń. Ich członkami są osoby o najrozmaitszych poglądach, od prawicy do lewicy, mające różne opinie w kwestiach politycznych i społecznych, a także różne tożsamości, jeśli chodzi o płeć, rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, wyznanie czy narodowość. W tych kwestiach jako stowarzyszenia zachowujemy neutralność i, niezależnie od różnic, umiemy się nawzajem szanować, zachowywać wzajemną sympatię oraz wspólnie działać na rzecz środowiska literackiego.

Do naszych celów należy jednak również pielęgnowanie i chronienie takich zdobyczy demokracji jak wolność wypowiedzi – w niektórych wypadkach poprzez podkreślenie jej granic. Jako ludzie pióra wiemy zaś, jaką siłę mają słowa. Neutralność kończy się więc, kiedy członkowie którejś z wymienionych wyżej grup są atakowani, padają ofiarą nagonki, kiedy ktokolwiek, w tym politycy czy władze państwowe, kwestionuje ich prawa człowieka. Jesteśmy przeciwni używaniu sformułowań krzywdzących i odczłowieczających wobec ludzi ze względu na jakkolwiek pojmowaną tożsamość.

Wyrażamy stanowczy protest wobec kampanii nienawiści wymierzonej w osoby LGBT i zapewniamy wszystkie osoby LGBT, w szczególności te należące do naszych stowarzyszeń: stoimy za Wami murem!

Zarząd Stowarzyszenia Unia Literacka
Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury
Anna Nasiłowska, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, ogłasza konkurs na najlepszy przekład opowiadania z języków fińskiego, hiszpańskiego, hebrajskiego oraz węgierskiego. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury jest patronem konkursu, a jego członkowie i członkinie zasiadają w jury.

Czytaj więcej  

Europejska Rada Stowarzyszeń Tłumaczy Literatury (CEATL), której STL jest częścią, uruchomiła ogólnoeuropejskie badanie warunków naszej pracy, w tym również w dobie pandemii. Gorąco zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Jak zapewne wszyscy pamiętają, przed kilkoma miesiącami STL przeprowadził lokalnie podobne badanie, jednak ankieta CEATL zawiera nieco inne pytania i pozwoli na bezpośrednie porównanie sytuacji w Polsce i w innych krajach naszego kontynentu, dlatego będziemy wdzięczni za poświęcenie jej chwili czasu.

Udział w badaniu powinien zająć ok. 10-12 minut. Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna do 10 lipca.

Czytaj więcej  

W dniach 13 stycznia – 9 lutego 2020 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło badanie sytuacji zawodowej tłumaczy literatury. Dziś prezentujemy jego wyniki zebrane w raporcie. Analiza została przygotowana w oparciu o dane dotyczące 550 umów, które zostały przekazane przez 196 respondentów – to ok. 20% czynnych zawodowo tłumaczy literatury.

Czytaj więcej  


Czy wiedzieli Państwo, że Szwejk ma też swoje jidyszowe wcielenie? Jak w jidysz brzmi słynne „Tak nám zabili Ferdinanda“? Czy przekład jidysz został ocenzurowany? Jakie strategie zastosował tłumacz w przekładzie kodów kultury chrześcijańskiej?

Czytaj więcej  

Po krótkiej przerwie wracamy do naszego cyklu „Tłumacz miesiąca STL”. Czerwcową tłumaczką została Aleksandra Weksej (zob. profil). Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych dla tłumaczy literatury w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Tłumaczy książki z języków angielskiego i francuskiego, a przekładem literackim zajmuje się od 2013 roku. W naszej ankiecie opowie o swojej pracy w czasach pandemii (zob. wcześniejsze).

Czytaj więcej  

Nasze projekty