Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
reprezentuje interesy tłumaczy w Polsce

Do 30 listopada 2020 roku trwa nabór do Konkursu Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności – jest ona przyznawana poecie lub poetce oraz jego/jej tłumaczowi lub tłumaczce.

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Gdańska otrzymują 100 000 zł (poeci) oraz 20 000 zł (tłumacze). Wyniki konkursu poznamy wiosną 2022 r. Fundatorem Nagrody jest Miasto Gdańsk, organizatorem Konkursu oraz towarzyszącego festiwalu Europejski Poeta Wolności jest Instytut Kultury Miejskiej. 

Czytaj więcej  

Rezydencje odbywające się w ramach AiR Goyki 3 są skierowane do szerokiej grupy artystów, zapraszając do dialogu twórców z dziedziny sztuk wizualnych, literatury (w tym tłumaczy), sztuk performatywnych, muzyki oraz osoby zajmujące się popularyzacją nauki – z Polski i z zagranicy – i polegają na wspieraniu działań rezydentów w przestrzeni Art Inkubatora.

Czytaj więcej  

Październikowym tłumaczem miesiąca został Jakub Michalski (zob. profil), absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim (specjalizacja: przekład literacki). Radomszczanin, od 18 lat dzielący życie między Łódź i Radomsko. Literaturę tłumaczy od 2012 roku. Do tej pory zajmował się głównie biografiami muzyków, ale w ostatnich latach dąży do poszerzenia specjalizacji. Twórca muzycznych audycji radiowych (dawniej Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, obecnie RockSerwis FM), autor bloga muzycznego (zob. poprzednie).

Czytaj więcej  

W tym roku Międzynarodowy Dzień Tłumacza świętujemy online. Dzięki wspólnej pracy EUNIC Warszawa (Stowarzyszenia Instytutów Kultury Państw Unii Europejskiej w Warszawie), Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, gdańskiego Instytutu Kultury Miejskiej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce od 30 września 2020 roku pod adresem dzientlumacza.pl dostępna będzie wirtualna wystawa Portrety przekładu, na której trzydzieścioro tłumaczy i tłumaczek przedstawia i poleca czytelnikom ulubioną, najbardziej wartościową lub najnowszą książkę we własnym przekładzie.

Organizatorom wystawy Portrety przekładu przyświecała myśl, że tłumacze i tłumaczki jak mało kto znają tłumaczone teksty i rozumieją literackie kultury oryginału i przekładu, a tym samym są dla czytających naturalnymi przewodnikami po literaturze.

Czytaj więcej  

W dniach 13 stycznia – 9 lutego 2020 roku Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przeprowadziło badanie sytuacji zawodowej tłumaczy literatury. Dziś prezentujemy jego wyniki zebrane w raporcie. Analiza została przygotowana w oparciu o dane dotyczące 550 umów, które zostały przekazane przez 196 respondentów – to ok. 20% czynnych zawodowo tłumaczy literatury.

Czytaj więcej  

Zapraszamy do wysłuchania prelekcji członkiń i członków Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury podczas specjalnej wirtualnej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, które odbędą się w dniach 22–25 października 2020.

Wśród prezentacji przygotowanych przez STL znajdą się te przeznaczone dla wydawców i agencji literackich oraz dla szerszej publiczności.

Czytaj więcej  

Jakie są obecnie największe problemy rynku wydawniczego? Jak negocjować korzystne umowy dla twórców? Jak promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, wspierając przy tym księgarnie kameralne i małe wydawnictwa? Te i inne kwestie poruszymy podczas Kongresu Książki, którego pierwsza edycja odbędzie się w dniach 19-23 października w ramach tegorocznego Festiwalu Conrada. Organizatorem wydarzenia jest KBF, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Na stronie Conrad Festival jest dostępny pełny program Kongresu, a w opisach poszczególnych wydarzeń w programie festiwalu są dostępne linki do transmisji.

Czytaj więcej  

Nasze projekty