Aktualności

Europejska Rada Stowarzyszeń Tłumaczy Literatury (CEATL), której STL jest częścią, uruchomiła ogólnoeuropejskie badanie warunków naszej pracy, w tym również w dobie pandemii. Gorąco zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Jak zapewne wszyscy pamiętają, przed kilkoma miesiącami STL przeprowadził lokalnie podobne badanie, jednak ankieta CEATL zawiera nieco inne pytania i pozwoli na bezpośrednie porównanie sytuacji w Polsce i w innych krajach naszego kontynentu, dlatego będziemy wdzięczni za poświęcenie jej chwili czasu.

Udział w badaniu powinien zająć ok. 10-12 minut. Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna do 10 lipca.

Wyniki badania pomogą w lobbingu na poziomie krajowym oraz w instytucjach unijnych – w walce o lepsze warunki pracy, więcej grantów i dotacji dla tłumaczy literackich, a zwłaszcza o poprawę sytuacji w zakresie praw autorskich, public lending rights oraz o większą widoczność na arenie kulturalnej.

Rezultatami ankiety posłuży się między innymi unijna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) przy szacowaniu wysokości grantów na przekład oferowanych europejskim wydawcom w ramach programów kulturalnych UE.

CEATL planuje udostępnić dane krajowym organizacjom finansującym promocję literatury poszczególnych państw, a co za tym idzie – jej przekład na inne języki. Dane zostaną wykorzystane w utworzonej przez nie Europejskiej Sieci na rzecz Przekładu Literackiego (ENLIT).

Ponadto każda organizacja zrzeszona w CEATL będzie mogła wykorzystywać wyniki badania do własnych celów lobbingowych.

Ankietę można wypełnić w języku polskim lub w ponad 20 innych europejskich językach.