Baza wiedzy

Lektury

Przedstawiamy listę lektur z różnych dziedzin, które okażą się przydatne dla tłumaczy początkujących i doświadczonych. Obejmuje ona zarówno pozycje z dziedziny teorii i praktyki przekładu, jak i kultury języka polskiego oraz prawa autorskiego. Zamieszczamy tu zarówno adresy bibliograficzne pozycji książkowych, jak i linki do publikacji elektronicznych.

O tłumaczeniu i tłumaczach

Kultura języka polskiego

 • Bańko Mirosław: Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią. Warszawa 2006.
 • Bańko Mirosław (red.): Polszczyzna na co dzień. Warszawa 2006.
 • Jadacka Hanna: Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, t. I. Warszawa 2006.
 • Karpowicz Tomasz: Gramatyka języka polskiego. Zarys. Warszawa 1999.
 • Karpowicz Tomasz: Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, t. III. Warszawa 2009.
 • Łosiak Marta, Tytuła Magdalena: Polski bez błędów. Kraków 2008.
 • Maćkiewicz Jolanta: Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu. Warszawa 2010.
 • Markowski Andrzej: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, t. II. Warszawa 2006.
 • Markowski Andrzej: Praktyczny poradnik językowy. Warszawa 2004.
 • Markowski Andrzej, red.: Artykuł „Zdanie” w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa 2005.
 • Markowski Andrzej (red.): Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, (również w wersji elektronicznej). Warszawa 2003.
 • Mosiołek-Kłosińska Katarzyna (red.): Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Warszawa 2004.
 • Polański Edward: Zasady pisowni i interpunkcji. Warszawa 2008.
 • Wolański Adam: Edycja tekstów. Warszawa 2008.
 • Wolański Adam, Wolańska Ewa: Jak pisać i redagować. Warszawa 2009.

 Prawo autorskie

Rynek książki