Baza wiedzy

Heksalog CEATL lub Kodeks dobrych praktyk

Sześć przykazań uczciwości w zakresie przekładu literackiego przyjętych przez Walne Zgromadzenie CEATL 14 maja 2011 roku.

1. Udzielenie licencji

Licencja na korzystanie z przekładu powinna być ograniczona w czasie i udzielana maksymalnie na okres pięciu lat. Licencja ta powinna opierać się na ograniczeniach i czasie trwania licencji na wykorzystanie oryginału przez wydawcę. Wszystkie prawa objęte licencją powinny zostać wymienione w umowie.

2. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie zleconego dzieła powinno być godziwe i pozwalające tłumaczowi na godne życie oraz na stworzenie przekładu literackiego dobrej jakości.

3. Warunki wypłaty wynagrodzenia

Po podpisaniu umowy tłumacz powinien otrzymać zaliczkę w wysokości co najmniej 1/3 wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia powinna zostać wypłacona najpóźniej przy dostarczeniu przekładu.

4. Zobowiązanie do publikacji

Wydawca powinien opublikować przekład w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż dwa lata od dostarczenia tekstu przekładu przez tłumacza.

5. Udział w zyskach

Tłumacz powinien otrzymać uczciwą część zysków z wykorzystania swojego dzieła na każdym polu eksploatacji, począwszy od pierwszego egzemplarza.

6. Nazwisko tłumacza

Jako autor przekładu tłumacz powinien być każdorazowo wymieniany wraz z autorem przy określaniu autorstwa danego dzieła.

Przełożyła Anna M. Mazur, 26.10.2021

Tekst oryginalny: https://www.ceatl.eu/translators-rights/hexalogue-or-code-of-good-practice