Członkostwo

Jak wstąpić?

Stowarzyszenie zrzesza głównie tłumaczy literatury obcej na język polski, ale o członkostwo mogą się ubiegać także inne osoby, które zajmują się tłumaczeniami literackimi, niezależnie od języka wyjściowego i docelowego.

Kto może być członkiem STL?

O członkostwo zwyczajne wystąpić może każdy, kto ma dorobek w postaci przekładów literackich, a w szczególności:

 • tłumacz co najmniej trzech ogłoszonych drukiem w profesjonalnym wydawnictwie samodzielnych pozycji w postaci wartościowego tłumaczenia z dziedziny prozy, poezji, eseistyki, literatury faktu, literatury naukowej lub popularnonaukowej, dramaturgii itp., lub dwóch wystawionych na zawodowej scenie, zrealizowanych w radiu albo telewizji pełnospektaklowych sztuk teatralnych (słuchowisk, scenariuszy),
 • współtłumacz przynajmniej trzech publikowanych jak wyżej dzieł literackich,
 • autor lub współautor szeregu tłumaczeń literackich opublikowanych w różnego rodzaju antologiach, zbiorach, czasopismach papierowych i internetowych, a także ogłoszonych lub zrealizowanych w różnych mediach, które to przekłady łącznie stanowią pod względem objętości i jakości znaczące dokonanie artystyczne.

Zarząd może uwzględnić przy przyjmowaniu kandydata także tłumaczenia z jakichś względów niepublikowane (z przyczyn niezwiązanych z ich jakością), ale powstałe na zamówienie profesjonalnych wydawnictw, mediów, agencji literackich i teatralnych itp.

Dla początkujących tłumaczy przewidujemy status członka kandydata. Członkowi kandydatowi przysługują wszystkie prawa należne członkom Stowarzyszenia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Więcej informacji na temat członkostwa w rozdziale III Statutu.

Jak zostać członkiem STL?

 1. Prosimy zapoznać się ze statutem STL.
 2. Polecamy wypełnienie deklaracji online. Wypełniony (czytelnie) i podpisany formularz deklaracji można także odesłać na adres korespondencyjny:
  Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
  ul. Hołówki 3/123
  00-749 Warszawa
  Można również przesłać go drogą elektroniczną pod adres sekretarz@stl.org.pl. W przypadku wysłania deklaracji online lub mailem nie ma potrzeby wysyłania dodatkowo wersji papierowej.
 3. Zarząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przyjęcie.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo poprosić kandydata o przesłanie próbek dorobku, w postaci skanów lub ksero.
 5. Uzyskanie rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia nie jest konieczne. O przyjęciu kandydata decyduje Zarząd.
 6. Po rozpatrzeniu wniosku Zarząd prześle kandydatowi pisemne zawiadomienie o decyzji.
 7. W ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu w poczet członków należy opłacić składkę członkowską i przesłać mailem lub pocztą dowód wpłaty. Składka za rok 2019 wynosi 150 zł oraz 50 zł wpisowego. Pieniądze prosimy wpłacać na konto:
  Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
  ul. Staffa 12/14 m. 42
  01-891 Warszawa
  Volkswagen Bank
  Nr konta: 86 2130 0004 2001 0544 7065 0001
  tytuł wpłaty: wpisowe i składka członkowska za rok 2018
 8. Po otrzymaniu deklaracji oraz dowodu wpłaty umieścimy profil nowo przyjętej osoby na liście członków na stronie Stowarzyszenia. Uwaga: na stronie Stowarzyszenia umieszczamy dane tylko tych tłumaczy, którzy wyrazili na to zgodę w deklaracji oraz opłacili składkę.