Członkostwo

Deklaracja członkowska online

Prosimy o wypełnienie poniższych pól formularza deklaracji członkowskiej STL.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Data urodzenia

Numer telefonu (wymagane)

Adres (wymagane)

Adres strony WWW / profilu na portalu społecznościowym

Pary języków (np. angielski-polski, francuski-polski)

Dziedziny/gatunki/specjalności

Lista ważniejszych przekładów (uwzględniamy również przekłady audiowizualne)
Prosimy o podanie tytułu oryginalnego oraz adresu bibliograficznego lub innych danych pozwalających na identyfikację przekładu, a także wskazanie pary języków. Listę przekładów można przesłać na adres sekretarz@stl.org.pl

Oświadczam, że akceptuję Statut Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i deklaruję chęć przystąpienia jako członek zwyczajny. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych STL (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) (wymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204) (wymagane)