Aktualności

EURODRAM jest europejską siecią, której celem jest wspieranie i propagowanie utworów scenicznych – w oryginale i w tłumaczeniu. W tym roku przyjmowane są przekłady sztuk teatralnych na język polski. Spośród nadesłanych tekstów polski komitet EURODRAMA wybierze trzy utwory, które będą promowane i aktywnie rekomendowane do wystawienia na scenie wśród specjalistów i ludzi teatru z sieci Eurodram i poza nią

Termin nadsyłania prac upływa 10.01.2019

ZASADY

  • Przekłady mogą zgłaszać tłumacze, dramatopisarze, wydawcy, dramaturdzy, reżyserzy i agenci teatralni
  • Każdy zgłaszający może przedstawić tylko jeden tekst
  • Tłumacz zgłaszanego tekstu musi mieć w swoim dorobku przekład co najmniej jednej wydrukowanej lub wystawionej sztuki
  • Tłumacz musi też dysponować prawami do tłumaczenia sztuki lub mieć zgodę autora (albo właściciela praw) na jej tłumaczenie
  • Przekładane teksty powinny pochodzić z ostatnich trzech lat
  • Sztuki teatralne mogą być tłumaczone ze wszystkich języków europejskich, z języków regionu śródziemnomorskiego i Azji Środkowej

Teksty przekładów na język polski przyjmuje koordynator polskiego komitetu EURODRAMA Andreas Volk na adres mailowy: vvolkand@hotmail.com

Eurodram opublikuje tytuły wybranych sztuk 21.03.2019 na stronie www.eurodram.org

Powyższe warunki odnoszą się tylko do przekładów na język polski.