Aktualności

1 stycznia 2017 roku dziewięć europejskich organizacji* zainaugurowało działania Europejskiej Sieci Edukacji i Szkolenia Tłumaczy Literatury PETRA-E Network, która ma za zadanie szerzyć, wcielać w życie i dalej rozwijać skalę kompetencji tłumaczeniowych PETRA-E Framework, wypracowaną w ramach projektu PETRA-E (2014-2016). Sieć ma też stwarzać przestrzeń do dyskusji na pokrewne tematy.

Skala PETRA-E Framework (do ściągnięcia tutaj) nakreśla obszary i poziomy tłumaczenia literackiego i służy poprawie jakości tłumaczeń literatury w Europie oraz zwiększeniu widoczności autorów przekładów. Obecnie dostępna jest w dziewięciu językach: angielskim, bułgarskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, węgierskim i włoskim.

Osoby zainteresowane skalą kompetencji tłumaczeniowych, chcące wykorzystywać ją w ramach swojej działalności i brać udział w dalszym jej rozwijaniu mogą przystąpić do Sieci PETRA-E. Pierwsze spotkanie odbędzie się jesienią 2017 roku. Zapytania i zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do sekretariatu PETRA-E przy Nederlandse Taalunie:, c/o Karlijn Waterman, PB 10595, NL 2501 HN Den Haag, Holandia, petra-e@taalunie.org.

Projekt PETRA-E był finansowany ze środków programu Erasmus+ i został bardzo wysoko oceniony (93/100). Listę europejskich programów i kursów tłumaczenia literatury – inne osiągnięcie projektu PETRA-E – można znaleźć tutaj.

*Obecni członkowie: British Centre for Literary Translation (BCLT), Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL), Deutscher Übersetzerfonds, Eötvös Loránd University (ELTE),  Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV), Fondazione Universitaria San Pellegrino (FUSP), KU Leuven, Nederlandse Taalunie, Universiteit Utrecht.

PETRA=Plateforme Européenne pour la Traduction Littéraire. PETRA-E= PETRA-Education.