Aktualności

Centrum Literatury Islandzkiej ogłosiło kolejną turę programów dla tłumaczy i wydawców literatury islandzkiej. Obecnie można się ubiegać o stypendium na kilkutygodniowy pobyt w Islandii, a także dofinansowanie próbek przekładów (tłumacze) oraz granty na publikację przekładu (wydawcy). Termin składania wniosków upływa jesienią. Więcej informacji.