Aktualności

System repartycji indywidualnej to podział między uprawnionych autorów (twórców) dzieł naukowych i technicznych środków zainkasowanych na ich rzecz od producentów i importerów urządzeń kopiujących oraz tzw. punktów ksero. Środki te stanowią rekompensatę dla ww. twórców za kopiowanie ich twórczości w ramach dozwolonego użytku osobistego. Uprawnionymi do otrzymania wypłaty z systemu repartycji indywidualnej są autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku podziałowego przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.

Aby otrzymać wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej należy:

  • sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia poprzez wpisanie w wyszukiwarce autorów uprawnionych imienia i nazwiska na stronie internetowej Stowarzyszenia link do wyszukiwarki
  • skontaktować się z pracownikami Stowarzyszenia celem wygenerowania oraz przesłania niezbędnych dokumentów potwierdzających uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia (deklaracji oraz oświadczenia o autorstwie utworów)
  • dokumenty można również pobrać samodzielnie ze strony internetowej Stowarzyszenia link do dokumentów
  • prawidłowo uzupełnione oraz podpisane dokumenty przesłać pocztą tradycyjną na adres: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31
  • Więcej informacji na ten temat