Aktualności

Apartamenty Innwersja oferują bezpłatny pobyt dla członków Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i Unii Literackiej w dniach 7-14 kwietnia 2019 r. Rezydent/ka będzie miał/a do dyspozycji apartament z aneksem kuchennym. Koszt dojazdu oraz wyżywienia we własnym zakresie.

Zgłoszenia powinny zawierać dane osobowe, krótkie cv oraz informację o planowanej pracy. W ramach pobytu Rezydent/ka zobowiązuje się do jednego spotkania z czytelnikami w Dusznikach Zdroju. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca na adres rezydencjetworcze@gmail.com.

Więcej o apartamentach Innwersja http://www.innwersja.pl.

Rezydencje twórcze dla pisarzy i tłumaczy to inicjatywa podjęta wspólnie przez zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i Unii Literackiej oraz Fundację „Dom Źródeł” w Dusznikach Zdroju. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni twórczej dla pisarzy i tłumaczy literatury oraz upowszechnienie Dusznik Zdroju jako miasta sprzyjającego pracy artystycznej. O kolejnych terminach rezydencji będziemy informować naszych członków na bieżąco.