Aktualności

Instytut Solidarności i Męstwa ogłasza nabór do szkoły letniej „Historia w przekładzie”. Jej uczestnicy od 2 do 6 lipca wezmą udział w warsztatach, następnie otrzymają pakiet tekstów do przetłumaczenia.

W zajęciach szkoły letniej „Historia w przekładzie” mogą wziąć udział tłumacze z języka niemieckiego na polski oraz z polskiego na język angielski. Będą się szkolić z tłumaczenia źródeł historycznych oraz tekstów akademickich z dziedziny historii XX wieku. Szkoła letnia ISiM pomoże ukierunkować i poszerzyć ich kompetencje, zwłaszcza jeśli są dopiero na początku swojej kariery zawodowej.

Termin składania aplikacji – 8 czerwca 2018.

W dniach 2-6 lipca 2018 r. uczestnicy wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez zawodowych tłumaczy (m.in. książek historycznych), którzy podzielą się tajnikami swojego warsztatu. Odrębne zajęcia dotyczyć będą pracy tłumacza naukowego i zostaną poprowadzone przez historyka oraz archiwistę.

Umiejętności wyniesione z tych zajęć będą wstępem do drugiego etapu, czyli pracy zdalnej. Kursanci do 30 września 2018 r. przetłumaczą zadany im pakiet tekstów. Planowana jest także wizyta w jednym z warszawskich muzeów historycznych oraz archiwum.

Na aplikacje czekamy do 8 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w załącznikach na stronie ISiM.