Aktualności

Dzięki szkole poznasz cały cykl pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym i wyboru tekstu do tłumaczenia, przez analizę tekstu literackiego, redakcję własnego przekładu, po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie dofinansowań i kontakt z wydawnictwem. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystasz w praktyce – podczas zajęć pracować będziemy nad przekładem opowiadań współczesnych rosyjskich pisarzy, które następnie zostaną opublikowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w postaci książki.

Jeżeli chcesz się przekonać, czym jest sztuka translatorska – ta szkoła jest dla Ciebie!

  • Warsztaty obejmą 9 dwudniowych spotkań (soboty i niedziele). Każde nasze spotkanie podzielone będzie na dwie części: spotkania z mistrzami, doświadczonymi tłumaczami, redaktorami, ekspertami z Polski i Rosji oraz praca warsztatowa nad tłumaczonymi tekstami
  • Szkoła przeznaczona jest dla początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski, którzy są przed debiutem literackim lub mają na koncie nie więcej niż 5 publikacji
  • Warsztaty potrwają od października 2018 r. do czerwca 2019 r., odbędą się w siedzibie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie
  • Centrum pokrywa koszty udziału w warsztatach, noclegi oraz wyżywienie (sobota: obiad, niedziela: śniadanie i obiad), natomiast koszty dojazdu pokrywają uczestnicy projektu
  • Terminy zjazdów:
  • 2018 rok: 20-21 października, 24-25 listopada, 15-16 grudnia
  • 2019 rok: 19-20 stycznia, 16-17 lutego, 16-17 marca, 6-7 kwietnia, 18-19 maja, 15-16 czerwca

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej: translator@cprdip.pl z dopiskiem „Słowa na Słowa”.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie do 24 września 2018 roku:

  1. CV z krótką informacją o dotychczasowych publikacjach (dotyczy tłumaczy, którzy mają za sobą debiut wydawniczy) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym na potrzeby rekrutacji do drugiej edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”, organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów, zamieszczonej w ogłoszeniu drugiej edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”, organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.”
  2. Listu motywacyjnego, gdzie znajdziemy odpowiedź na pytanie: czego oczekujesz od warsztatów oraz dlaczego wybrałeś dany tekst do tłumaczenia?
  3. 1,5 strony tłumaczenia prozatorskiego tekstu literackiego (językiem oryginału musi być język rosyjski) w formacie .doc, .rtf lub .pdf. Do tekstu tłumaczenia prosimy załączyć oryginał tekstu w formacie .doc, .rtf lub .pdf (jedynie wybrany fragment). Tłumaczenie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

Zgłoszenia nie spełniające w/w wymogów formalnych będą odrzucane.

Ogłoszenie wyników nastąpi 5 października 2018 r.

Pobierz: Słowa na słowa II edycja