Aktualności

Co łączy literaturę postkolonialną i przekład? Jak funkcjonuje literatura postkolonialna wyprowadzona poza binarną opozycję między kolonizatorem a kolonizowanym, wchodząca w przestrzenie kultur i języków nieuczestniczących w kolonialnym zwarciu kulturowym? Jak literaturę kolonialną i postkolonialną przyjmuje się w nowych kontekstach kulturowych, i jaką rolę w tym procesie pełni przekład?

Na te oraz na inne pytania stara się odpowiedzieć numer tematyczny Post/kolonializm w przekładzie, a w nim: niepublikowany dotąd szkic Susan Bassnett (Przekład i postkolonializm), kanibalistyczny esej Haroldo de Camposa (Tradycja, transkreacja, transkulturacja), pierwszy polski przekład Manifestu antropofagicznego Oswalda de Andrade oraz szereg prac z zakresu teorii, historii i krytyki przekładu, w tym artykuły poświęcone obecności tłumaczonej literatury postkolonialnej w Polsce, transformacjom literatury polskiej w przekładzie na języki obce, procesowi kształtowania się literatury ukraińskiej poprzez przekład oraz arabskim tłumaczeniom literatury europejskiej. W dziale „Varia” natomiast ilustrowane cytatami omówienie niepublikowanego dotąd fragment Sprężynowej pomarańczy – trzeciego podejścia Roberta Stillera do przekładu powieści Anthony’ego Burgessa – oraz refleksja nad zastosowaniem tropów retorycznych jako narzędzia analizy przekładu.

Numer do kupienia w wybranych księgarniach naukowych lub za pośrednictwem wydawnictwa (sprzedaz@wuj.pl). Zachęcamy również do prenumeraty.

Wszystkie artykuły można bezpłatnie pobrać w wersji elektronicznej ze strony: http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/

„Przekładaniec”: (Post)kolonializm w przekładzie pod red. Gabriela Borowskiego i Jakuba Czernika.