Aktualności

W najnowszym odcinku z cyklu „Przy winie o tłumaczeniu: Stół widzialnego tłumacza”, w którym tłumacze opowiadają o zmaganiach z problemami napotykanymi w przekładzie, wystąpiła  Katarzyna Rosłan, która opowiedziała o problemie z tłumaczeniem nazw własnych.