O nas

Misja

STOWARZYSZENIE TŁUMACZY LITERATURY (ang. Polish Literary Translators’ Association, niem. Polnischer Verband der Literaturübersetzer) jest założoną w 2010 roku w Warszawie organizacją zrzeszającą tłumaczy szeroko rozumianej literatury pięknej, zarówno obcej, jak i polskiej. Wśród członków założycieli znaleźli się tłumacze przekładający m.in. z języka szwedzkiego, norweskiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego, niderlandzkiego oraz ukraińskiego.

Stowarzyszenie zrzesza tłumaczy literatury pięknej, ale także eseistyki, literatury faktu oraz utworów audiowizualnych. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Tomasz Ososiński. Od roku 2011 funkcję prezesa STL pełni Maciej Ganczar. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 200 członków. Członkami honorowymi są: Piotr Fast, Jerzy Jarniewicz, Michał Kłobukowski, Sława Lisiecka, Maciej Świerkocki, Ryszard Turczyn, Ryszard Wojnakowski oraz Magda Heydel.

Do statutowych celów Stowarzyszenia należy aktywizowanie i integrowanie środowiska tłumaczy literackich, ochrona ich interesów i wspomaganie rozwoju, ale również szersze działania na rzecz promocji literatury, czytelnictwa, kultury wydawniczej i dbałości o polszczyznę, a także na rzecz współpracy instytucji kultury związanych z literaturą.

Stowarzyszenie gromadzi wiedzę na temat sytuacji tłumaczy literackich w Polsce, działa na rzecz zwiększenia widoczności tłumaczy, rekomenduje zasłużonych tłumaczy do odznaczeń państwowych, patronuje licznym publikacjom literackim i przekładoznawczym. Jest współorganizatorem konferencji, studiów podyplomowych, warsztatów i szkoleń. We współpracy z wieloma instytucjami kultury organizujemy dyskusje i spotkania poświęcone sztuce przekładu. Udzielamy konsultacji prawnych i dotyczących współpracy z wydawcami. Bierzemy udział w Forum Prawa Autorskiego Ministerstwa Kultury. Pracujemy też nad umową modelową na przekład oraz współpracujemy z Obywatelskim Forum Sztuki Współczesnej w sprawie stworzenia systemu ubezpieczeń socjalnych dla twórców.