O nas

Władze

 

Zarząd stowarzyszenia

Justyna Czechowska (prezeska) – literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka ze szwedzkiego, autorka artykułów, antologii i wywiadów. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Badań Literackich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Przełożona przez nią książka Kristin Berget Der ganze Weg znalazła się w finale drugiej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. Od 2015 r. współtworzy program Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”. Przewodnicząca kapituły konkursu Lew Hieronima, a od października 2017 prezeska STL.

Anna Butrym – tłumaczka z węgierskiego, konferansjerka, prowadzi vlog kulturalny „Węgierska randka”. Wielokrotna laureatka konkursów translatorskich, w 2016 r. uznana za najlepszego tłumacza Festiwalu Conrada. „Dom kata” Andrei Tompy w jej przekładzie nominowany został do Angelusa 2017. Od 2017 r. mentorka przekładoznawstwa literacko-kulturowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W stowarzyszeniu pełni rolę sekretarza.
Rafał Lisowski – tłumacz literacki z języka angielskiego. Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat nagrody Magazynu Literackiego „Książki” za Listy Kurta Vonneguta. Autor kilkudziesięciu przekładów prozy literackiej, gatunkowej, non-fiction i książek dla dzieci. Autor m.in. komentarza do umowy modelowej STL. Delegat Stowarzyszenia w CEATL, gdzie wchodzi w skład grupy zajmującej się prawami autorskimi. Jest członkiem kapituły nagrody Lew Hieronima, od października pełni 2017 funkcję skarbnika STL.
35868_1282691637834_4411649_nAnna Korzeniowska-Bihun – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie (1997) i Katedry Ukrainistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2004). Tłumaczka literatury ukraińskiej oraz filmów w języku ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i angielskim.
Jakub Jedliński – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego. W latach 2012-2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Czarne 2013). Poza literaturą współczesną tłumaczy również francuskie teksty historyczne.

 

Komisja rewizyjna

Anna Halbersztat – tłumaczka literacka z języka angielskiego oraz hebrajskiego. Przekładem zajmuje się, z przerwami, od 2004 roku. Współpracuje z takimi wydawnictwami jak W.A.B (GW Foksal), Reader’s Digest, Marginesy. Współpracowała z Muzeum Miejskim w Wadowicach (tłumaczenie dokumentów Yad Vashem) oraz ze studiem filmowym Zodiak Jerzy Hoffman Film Production. Poza przekładem zajmuje się także redakcją tekstów, koordynacją projektów kulturalnych i społecznych oraz edukacją międzykulturową i antydyskryminacyjną.

Hanna Pustuła-Lewicka – absolwentka archeologii śródziemnomorskiej na UW, ma na swoim koncie kilkadziesiąt przekładów literatury pięknej i literatury faktu z języka angielskiego i, jak dotąd, jeden przekład z rosyjskiego. W STL od 2015 roku, brała czynny udział w działaniach aktywu.
Katarzyna Makaruk – absolwentka warszawskiej Polonistyki i Szkoły Nauk Społecznych przy IFIS PAN. Przez wiele lat współpracowała jako redaktorka z licznymi wydawnictwami (obecnie z Wydawnictwem IBL PAN). Od 2008 roku tłumaczy z angielskiego artykuły i książki – najchętniej poświęcone współczesnym problemom społecznym, a także powieści dla młodzieży i obyczajowe.

 

Sąd koleżeński

Marian Baranowski — tłumacz przysięgły języka angielskiego, autor ponad 30 przekładów literatury pięknej i podręczników akademickich opublikowanych przez Dom Wydawniczy REBIS i BELLONA, członek zespołu tłumaczy polskiej edycji Encyclopedia Britannica wydanej przez Wydawnictwo Kurpisz.

 

Agata Ostrowska — absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Tłumaczka z angielskiego i hiszpańskiego, autorka przekładów kilkunastu książek (głównie beletrystyki) i filmów, redaktorka i korektorka. W STL od stycznia 2016 roku.
Katarzyna Okrasko – absolwentka warszawskiej Iberystyki, studiowała też polonistykę. Kiedyś wykładowczyni w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, obecnie tłumaczka literatury hiszpańskojęzycznej na pełny etat. Laureatka VII edycji Nagrody Instytutu Cervantesa za Tłumaczenie Literackie. Współadministratorka Forum Tłumaczy Literatury na Facebooku. Zaangażowana w STL-ową grupę roboczą ds. prawnych.
unnamed2Łukasz Witczak – absolwent anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, mieszka w Warszawie. Przełożył z angielskiego ponad trzydzieści książek z dziedziny beletrystyki i literatury faktu. Członek kapituły nagrody Lew Hieronima, koordynator (i prowadzący) corocznych warsztatów translatorskich w Instytucie Filologii Angielskiej UWr.
Anna Dorota Kamińska – tłumaczka z języków czeskiego i angielskiego.