O nas

Władze

Zarząd stowarzyszenia

Justyna Czechowska (prezeska) – literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka ze szwedzkiego, autorka artykułów, antologii i wywiadów. Jest laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej 2018 za przekład książki Linn Hansén „Przejdź do historii. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Badań Literackich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Przełożona przez nią książka Kristin Berget Der ganze Weg znalazła się w finale drugiej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. Od 2015 r. współtworzy program Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”. W latach 2016-2018 przewodnicząca kapituły konkursu Lew Hieronima, a od października 2017 prezeska STL.

.

Anna Butrym – tłumaczka z węgierskiego, konferansjerka, prowadzi vlog kulturalny „Węgierska randka”. Wielokrotna laureatka konkursów translatorskich, w 2016 r. uznana za najlepszego tłumacza Festiwalu Conrada. „Dom kata” Andrei Tompy w jej przekładzie nominowany został do Angelusa 2017. Od 2017 r. mentorka przekładoznawstwa literacko-kulturowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W stowarzyszeniu pełni rolę sekretarza.
Rafał Lisowski – tłumacz literacki z języka angielskiego. Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat nagrody Magazynu Literackiego „Książki” za Listy Kurta Vonneguta. Autor kilkudziesięciu przekładów prozy literackiej, gatunkowej, non-fiction i książek dla dzieci. Autor m.in. komentarza do umowy modelowej STL. Delegat Stowarzyszenia w CEATL, gdzie wchodzi w skład grupy zajmującej się prawami autorskimi. W latach 2016-2018 członek kapituły nagrody Lew Hieronima, od października pełni 2017 funkcję skarbnika STL.
Agnieszka Myśliwy – Absolwentka Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Jagielońskiego (2006), kulturoznawczyni specjalizująca się w obszarze dawnego Związku Radzieckiego. Ukończyła aplikację dyplomatyczno-konsularną przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pierwszą powieść przełożyła w 2009 roku. Choć studiowała filologię rosyjską, tłumaczy głównie z języka angielskiego książki, które wypożyczają się z bibliotek – powieści obyczajowe, romanse historyczne, literaturę dla młodzieży i młodych dorosłych.
Jakub Jedliński – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego. W latach 2012-2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Czarne 2013). Poza literaturą współczesną tłumaczy również francuskie teksty historyczne. Od 2018 roku członek kapituły nagrody Lew Hieronima.

Dorota Konowrocka-Sawa  – ekonomistka z braku innego pomysłu, dziennikarka z przypadku, tłumaczka z wyboru i zamiłowania. Brak wykształcenia humanistycznego nadrabia dziennikarską dociekliwością, matematyczną precyzją i zesłaną litościwie przez los lekkością pióra. Chociaż ma na koncie już ponad trzydzieści przekładów, jej synowie nadal są przekonani, że po angielsku lepiej mówi tata, córka natomiast twierdzi, że również zostanie tłumaczką, co pozwala zachować nadzieję na laury – w drugim pokoleniu. Przewodnicząca oddziału wschodniego STL. 

Kinga Piotrowiak-Junkiert – polonistka i hungarystka, tłumaczy literaturę węgierską (prozę, dzienniki, poezję i literaturę naukową), wykłada literaturę węgierską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w przekładzie literatury poświęconej doświadczeniu Zagłady. Zajmuje się także krytyką literacką, prowadzeniem spotkań autorskich, animowaniem wieczorów z tłumaczami. Przewodnicząca oddziału zachodniego STL

Tomasz Kwiecień – studiował w Krakowie i w Rzymie. Tłumacz literatury włoskiej z wyboru i pasji, od kilku lat w pełnym wymiarze. Wcześniej między innymi sekretarz redakcji Domu Wydawniczego REBIS. Wyróżniony przez Magazyn Literacki KSIĄŻKI za przekłady Szaleństwa katalogowania oraz Historii krain miejsc legendarnych Umberta Eco. Przewodniczący oddziału południowego STL.

Maciej Studencki – ukończył studia magisterskie na Wydziale
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Copywriter,
dziennikarz, krytyksztuki, redaktor i tłumacz. Współpracuje m.in. z wrocławskim wydawnictwem Bukowy Las i krakowską Astrą. Tłumaczy zarówno literaturę faktu (biografie, monografie, eseje), jak i beletrystykę (powieści obyczajowe, SF, dla młodzieży).Od października 2018 r. przewodniczący Oddziału Północnego STL.

Komisja rewizyjna

Anna Halbersztat – tłumaczka literacka z języka angielskiego oraz hebrajskiego. Przekładem zajmuje się, z przerwami, od 2004 roku. Współpracuje z takimi wydawnictwami jak W.A.B (GW Foksal), Reader’s Digest, Marginesy. Współpracowała z Muzeum Miejskim w Wadowicach (tłumaczenie dokumentów Yad Vashem) oraz ze studiem filmowym Zodiak Jerzy Hoffman Film Production. Poza przekładem zajmuje się także redakcją tekstów, koordynacją projektów kulturalnych i społecznych oraz edukacją międzykulturową i antydyskryminacyjną.

Hanna Pustuła-Lewicka – absolwentka archeologii śródziemnomorskiej na UW, ma na swoim koncie kilkadziesiąt przekładów literatury pięknej i literatury faktu z języka angielskiego i, jak dotąd, jeden przekład z rosyjskiego. W STL od 2015 roku, brała czynny udział w działaniach aktywu.
Katarzyna Makaruk – absolwentka warszawskiej Polonistyki i Szkoły Nauk Społecznych przy IFIS PAN. Przez wiele lat współpracowała jako redaktorka z licznymi wydawnictwami (obecnie z Wydawnictwem IBL PAN). Od 2008 roku tłumaczy z angielskiego artykuły i książki – najchętniej poświęcone współczesnym problemom społecznym, a także powieści dla młodzieży i obyczajowe.
Sąd koleżeński

Marian Baranowski — tłumacz przysięgły języka angielskiego, autor ponad 30 przekładów literatury pięknej i podręczników akademickich opublikowanych przez Dom Wydawniczy REBIS i BELLONA, członek zespołu tłumaczy polskiej edycji Encyclopedia Britannica wydanej przez Wydawnictwo Kurpisz.

Agata Ostrowska — absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Tłumaczka z angielskiego i hiszpańskiego, autorka przekładów kilkunastu książek (głównie beletrystyki) i filmów, redaktorka i korektorka. W STL od stycznia 2016 roku.
Katarzyna Okrasko – absolwentka warszawskiej Iberystyki, studiowała też polonistykę. Kiedyś wykładowczyni w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, obecnie tłumaczka literatury hiszpańskojęzycznej na pełny etat. Laureatka VII edycji Nagrody Instytutu Cervantesa za Tłumaczenie Literackie. Współadministratorka Forum Tłumaczy Literatury na Facebooku. Zaangażowana w STL-ową grupę roboczą ds. prawnych.
unnamed2Łukasz Witczak – absolwent anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, mieszka w Warszawie. Przełożył z angielskiego ponad trzydzieści książek z dziedziny beletrystyki i literatury faktu. Członek kapituły nagrody Lew Hieronima, koordynator (i prowadzący) corocznych warsztatów translatorskich w Instytucie Filologii Angielskiej UWr.
Anna Dorota Kamińska – tłumaczka z języków czeskiego i angielskiego.