Aktualności

7 marca podczas walnego zebrania oddziału wschodniego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury członkinie i członkowie wybrali nowy zarząd. Z piastowanych dotychczas stanowisk ustąpiły przewodnicząca Dorota Konowrocka-Sawa oraz skarbniczka Agata Ostrowska.

Obecny skład zarządu OW:
Anna Klingofer-Szostakowska – przewodnicząca
Katarzyna Bażyńska
Ewa Borówka
Dorota Konowrocka-Sawa
Katarzyna Rosłan
Jacek Żuławnik

Dziękujemy odchodzącym, gratulujemy nowo wybranym i trzymamy kciuki za dalszą pracę.