Aktualności

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury zapraszają na trzecią edycję zajęć: „Okiem redaktora/okiem tłumacza. Kurs redagowania tekstów tłumaczonych”.

Opublikowany przekład to efekt ścisłej współpracy tłumacza z redaktorem. W czasie kursu uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na tekst okiem redaktora i okiem tłumacza. Dowiedzą się, jak dzielić obowiązki i co zrobić, żeby ich odmienne spojrzenia w rezultacie doprowadziły do powstania wartościowego, dobrze napisanego, porywającego tekstu.

Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego i literackiego, dostosowaniem ich do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy. Redaktorzy będą mieli okazję, między innymi, poznać techniki tłumaczeniowe pozwalające ominąć pułapki oryginału, zagadnienia związane z fałszywymi przyjaciółmi tłumacza i problemy, jakie mogą sprawiać podczas przekładu różnice kulturowe między krajami powstania oryginału i przekładu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, początkujących tłumaczy i weryfikatorów przekładu oraz wszystkich osób pragnących posługiwać  się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z omawianymi kwestiami poprzez dyskusje, rozwiązywanie problemów, z którymi spotykają się redaktor oraz ćwiczenia ilustrujące  poruszane zagadnienia.

Kurs odbędzie się pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Szkolenie (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

2– 3 marca 2019

Zajęcia: sobota, godz. 10:30 – 16:30
niedziela, godz. 09:30 – 15:30 (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad).

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie, al. Jana Pawła II 36C (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).

Koszt kursu: 790,00
 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT). 

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 740,00 złotych brutto od osoby.
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie (10 % zniżki) – 711 zł. od osoby.
Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,zaświadczenie ukończenia kursu.

Więcej inforamcji TU

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25 lutego 2019  na załączonych formularzach

na adres: e-mail: ptwk@ptwk.pl.


Formularz do pobrania:
KRTT – Formularz zgłoszenia

 W programie kursu m.in.:

Okiem redaktora

Kompozycja edytorska tekstu głównego:

 • Nazwiska, nazwy kompozycja edytorska tekstu głównego:
 • segmentyzacja tekstu,
 •  tytuły wewnętrzne,
 • odsyłacze wewnątrztekstowe,
 •  wyliczenia.
 • Nazwiska, nazwy geograficzne i inne nazwy własne w tekście tłumaczonym:
 • jednostki miar,
 • wielkości mierzalne.
 • Cytaty, przytoczenia, powołania:
 • wtrącenia, wyłączenia i komentarze w cytatach,
 •  cytaty z poezji,
 • cytowanie aktów normatywnych,
 • cytowanie Pisma św.,
 • parafrazy,
 • wyróżnienia typograficzne cytatów,
 • podstawy prawne cytowania.
 • Zasady redagowania przypisów oraz bibliografii:
 • typy przypisów (przypisy rzeczowe, słownikowe i informacyjne),
 •  bibliografia podmiotowa, przedmiotowa oraz bibliografia w systemie „autor – rok”,
 •  przystosowanie przypisów oraz zapisów bibliograficznych do polskich norm edytorskich.

red. Anna Kędziorek – od 29 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi. Była:
z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej i samofinansującej się redakcji filologii obcych, następnie red. naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym. Obecnie pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały czas redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich. Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego
z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej. Wieloletnia wykładowczyni na kursach PTWK.

Okiem tłumacza

 • Czym jest przekład?
 • Podział ról między tłumaczem i redaktorem.
 • Komunikacja redaktora z tłumaczem – co zrobić, żeby współpraca była skuteczna?
 • Tłumaczenie funkcjonalne i formalne – co ogranicza tłumacza?
 • Przekład jako interpretacja – konsekwencje.
 • Czego „nie wolno” tłumaczowi – rodzaje błędów tłumaczeniowych.
 • „Arsenał tłumacza” – co „wolno” tłumaczowi.
 • Pułapki oryginału.
 • Nieprzekładalność i jak sobie z nią radzić.
 • Fałszywi przyjaciele tłumacza.
 • Żargon, rejestry językowe, terminologia naukowa
 • Różnice kulturowe i związane z nią problemy.
 • Różnice między językami i ich konsekwencje dla przekładu.
 • Podstawowe pomoce tłumacza


Jakub Jedliński
  – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego, przełożył ponad czterdzieści tytułów. W latach 2012‒2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Czarne 2013). Poza literaturą współczesną tłumaczy również francuskie teksty historyczne, ma na swoim koncie siedemnastowieczne listy, pamiętnik z XVIII wieku i nigdy wcześniej niepublikowaną książkę z przełomu XIX i XX wieku. Członek Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Od 2018 roku członek kapituły  Nagrody Lew Hieronima dla wydawcy przyjaznego tłumaczom.