Aktualności

Ósma edycja Polsko-Niemieckich Warsztatów Translatorskich odbędzie się w ramach programu ViceVersa utworzonego przez fundusz Deutscher Übersetzerfonds i fundację Robert Bosch Stiftung oraz we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej, pod patronatem Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” .

Instytut Kultury Miejskiej Gdańsk, 03. – 09. 12.2017

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2017 roku.

Organizatorzy zapraszają do składania aplikacji na udział w ósmej edycji Polsko-Niemieckich Warsztatów Translatorskich, które odbędą się zimą 2017 roku w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Warsztaty adresowane są do tłumaczy przekładających literaturę niemieckojęzyczną na polski i polską na niemiecki. Główną częścią warsztatów, wpisujących się w tradycję dwujęzycznych seminariów translatorskich, będzie intensywna dyskusja nad zgłoszonymi fragmentami przekładów, które zostaną uprzednio rozesłane do uczestników. W ramach przygotowań wymagana jest krytyczna lektura wszystkich tekstów. Warsztaty poprowadzą polska tłumaczka i niemiecki tłumacz, organizując i moderując pracę w grupie podczas seminarium. Punktem wyjścia do dyskusji będzie zawsze jakiś „szczególny problem” oraz możliwości jego rozwiązania, następnie omówione zostaną specyficzne problemy tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, na koniec poruszymy zasadniczą kwestię jakości artystycznego przekładu w ogóle. Warsztaty przewidziane są dla dziesięciu uczestników, po pięciu z każdej grupy językowej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zarówno tłumaczy literatury z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jak też tłumaczy młodych, nie mających jeszcze zbyt dużego dorobku twórczego.

Prowadzący warsztaty: Dorota Stroińska i Sven Sellmer

Warunki uczestnictwa: doświadczenie zawodowe (przynajmniej jedna publikacja przekładu drukiem)

Czas trwania: od niedzieli 3 grudnia do soboty 9 grudnia 2017 roku Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, PL-80-830 Gdańsk  Strona Instytutu

Opłata: Udział w warsztatach w tym nocleg i wyżywienie jest bezpłatny.

Organizatorzy zwracają koszty podróży.

Zgłoszenia powinny zawierać:

1. Krótki życiorys wraz z listą publikacji

2. Około 3 do maksimum 5 stron aktualnego, jeszcze nie ukończonego własnego przekładu (np. utwór literacki pisany prozą lub wierszem, esej, dramat, literatura faktu oraz utwory z szeroko rozumianej humanistyki) Prosimy o następujące sformatowanie tekstów: odstęp między wierszami przynajmniej 1,5 interlinii, numeracja wierszy na marginesie z lewej strony, szeroki margines po prawej stronie na notatki.

3. Odpowiednie strony tekstu oryginału

4. Krótka charakterystyka autora i dzieła (maksymalnie 1 strona)

5. Krótkie przedstawienie szczególnych trudności w przekładzie danego fragmentu.

Na wszystkich dokumentach należy umieścić nazwisko kandydata i wysłać zgłoszenia pocztą elektroniczną (w oddzielnych plikach .doc, .docx lub .pdf) na oba adresy: Dorota Stroińska: dorota.stroinska@gmail.com Sven Sellmer: sellmers@gmx.de Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2017 roku.