Aktualności

W związku z pojawiającymi się od kilku dni w mediach nieprawdziwymi informacjami na temat przygotowywanej przez aktualny rząd ustawy o statusie artysty zawodowego zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, którego delegaci przez ostatnie dwa lata brali udział w pracach nad projektem jako uczestnicy grupy roboczej złożonej z przedstawicieli organizacji twórczych wszystkich branż artystycznych, informuje, że projekt nie ma na celu ograniczenia dostępu do zawodów twórczych i artystycznych. Celem ustawy ma być zapewnienie twórcom dostępu do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na realnych warunkach, dostosowanych do specyfiki naszych zawodów i z zapewnieniem pełni świadczeń dostępnych dla pracujących obywateli RP. Stosowane w projekcie ustawy określenie „status artysty zawodowego” to jedynie termin pozwalający zdefiniować grupę uprawnioną do uczestnictwa w tym systemie.

Polscy twórcy i artyści zabiegali o uwzględnienie specyfiki ich pracy w systemie ubezpieczeń społecznych od 30 lat. Od pięciu lat w lobbowaniu na rzecz takich rozwiązań uczestniczy Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Jesteśmy organizacją apolityczną, której jednym z celów statutowych jest reprezentowanie interesów środowiska tłumaczy. Z tego powodu podejmujemy dialog z każdym rządem, który wyraża zainteresowanie naszymi potrzebami. Rozmawialiśmy więc zarówno z rządem Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i z obecnym rządem Prawa i Sprawiedliwości. W aktualnych pracach mieliśmy realny wpływ na formułowanie brzmienia projektu ustawy zgodnie z interesami naszego środowiska, a jego aktualne brzmienie – stanowiące kompromis między nieraz bardzo odmiennymi stanowiskami poszczególnych organizacji twórczych – jest dla zarządu Stowarzyszenia akceptowalne. Bez względu na poglądy polityczne perspektywę uchwalenia tej ustawy uważamy za szansę poprawy sytuacji naszego środowiska zawodowego.

Dalsze losy tej legislacji będziemy śledzić z uwagą. Gdyby na jakimkolwiek etapie projekt ustawy przyjął kształt, którego nie popieramy, zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury zajmie odpowiednie stanowisko, poinformuje o tym zainteresowanych i będzie działał na rzecz rozwiązań korzystnych dla środowiska tłumaczy i innych zawodów twórczych.

Zachęcamy także do zapoznania się z oświadczeniem członków Zespołu Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury:

http://www.konferencjakultury.pl

Pod powyższym adresem dostępny jest również aktualny tekst roboczej wersji ustawy o statusie artysty zawodowego.