Aktualności

13 października 2018 roku w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie odbył się Piknik Literacki zorganizowany przez fundację „Pamiętamy o ogrodach”, partnerem wydarzenia było m.in. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Gwoździem Pikniku było uroczyste sadzenie w czarnoleskim parku i promieniach jesiennego słońca lip poświęconych wybitnym tłumaczom literatury, których dokonania wpłynęły na kształt polszczyzny i kultury języka polskiego. Gwoździem numer dwa było spotkanie z Jerzym Jarniewiczem, tłumaczem, poetą i krytykiem literackim, wokół jego najnowszej książki „Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze”. Piknikowi literackiemu towarzyszyły warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół w Czarnolesie i Policznej, natomiast oprawę muzyczną zapewnił Teatr Jednego Rapsoda Janusza Grzesza, który w hołdzie dla Mistrza Jana odegrał w parkowym amfiteatrze spektakl poetyczno-muzyczny „Gdzie dobra myśl płuży” na podstawie tekstów Jana Kochanowskiego. Projekt sadzenia poświęconych tłumaczom lip o nazwie „Psalmoteka” został zainicjowany przez Fundację „Pamiętamy o ogrodach” dla uczczenia genialnego dzieła translatorskiego, jakim jest Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego, zaś tegoroczny Piknik Literacki, na który licznie i chętnie stawili się tłumacze z Warszawy i nie tylko, był prawdopodobnie pierwszym, zapoczątkowującym nową tradycję – tak w każdym razie zapowiadają organizatorzy, a my jako STL entuzjastycznie przyklaskujemy.