Aktualności

Iran, dawniej znany jako Persja, to osiemdziesiąt milionów mieszkańców, duża diaspora i ponad dwa i pół tysiąca lat kulturowej historii. Ale co właściwie o nim wiemy? O współczesnej literaturze perskiej i wyzwaniach związanych z jej tłumaczeniem na język polski i wydawaniem na polskim rynku rozmawiają znakomite tłumaczki: Ivonna Nowicka i Katarzyna Wąsala oraz Urszula Pytkowska-Jakimczyk, iranistka, doktorantka w Zakładzie Iranistyki Wydziału Orientalistycznego UW.  

Ivonna Nowicka – iranistka i tłumaczka. Przekłada m.in. literaturę perską klasyczną i współczesną na język polski oraz prozę i poezję polską na język perski. W polskojęzycznym dorobku translatorskim ma utwory Dżalaloddina Rumiego, Sadeqa Hedajata, antologię opowiadań irańskich. W Iranie poza drobnymi publikacjami wydała tomiki wierszy Adama Mickiewicza (2004), Haliny Poświatowskiej (2010) i Wisławy Szymborskiej (2003) przełożone razem z Alirezą Doulatszahim. Układa pieśni i śpiewa w zespołach, wykonujących muzykę tradycyjną. 

Katarzyna Wąsala – iranistka, tłumaczka, doktorantka w Zakładzie Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zajmuje się obecnością mówionego wariantu języka perskiego w irańskiej literaturze współczesnej, ale jej zainteresowania obejmują także współczesną poezję, kaligrafię oraz tradycyjną muzykę perską. Tłumaczyła z perskiego wiersze Ahmada Szamlu i Foruq Farrochzad, publikowane przez „artPapier”, „Przegląd Orientalistyczny” i „Studia Bliskowschodnie”. Jest także współautorką wydanego w grudniu 2014 roku w Teheranie tomu przekładów wierszy Haliny Poświatowskiej na język perski pt. „Ādamak, matarsak va āšeq”. 

Urszula Pytkowska-Jakimczyk – iranistka, doktorantka w Zakładzie Iranistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowana współczesnym Iranem, irańskim społeczeństwem, kulturą i polityką. Prowadzi blog poświęcony bieżącym wydarzeniom w Iranie – www.urszulapytkowska.natemat.pl 

Spotkanie poprowadziła Anna Klingofer-Szostakowska 

Było to drugie spotkanie z cyklu poświęconego przekładom literackim z języków Azji i Afryki, organizowanego przez Doktoranckie Koło Naukowe „Orientuj się!” we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Laboratorium badań nad przekładem WO UW. W dyskusjach biorą udział tłumacze, przekładoznawcy i wydawcy, orientaliści i nie-orientaliści. Przedstawiamy zarysy historii przekładów literackich z danego języka, sylwetki wybitnych tłumaczy, najważniejsze dzieła, a także proponujemy najnowsze tytuły, które pozwolą lepiej poznać daną kulturę. Nieodłącznym elementem dyskusji jest rozmowa o blaskach i cieniach życia tłumacza-orientalisty.  

Patronem cyklu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.