Aktualności

4 marca 2020 roku w warszawskim Teatrze Collegium Nobilium przyznano nagrodę dla tłumacza Ryszarda Kapuścińskiego, Ole Michaela Selberga (na norweski).

Galę poprowadził Remigiusz Grzela, fragmenty poezji i prozy czytała Krystyna Czubówna, gratulacje złożył JE Ambasador Norwegii Olav Myklebust, laudację laureata wygłosił prof. Lech Sokół.  

Współorganizatorem gali było Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.