Aktualności

Ogłoszono nabór na warsztaty translatorskie, które odbędą się w ramach
polsko-ukraińskiego projektu „Integracja poprzez literaturę” 13-14
maja w Ukraińskim Domu w Warszawie.

Żeby wziąć w nich udział, należy nadesłać krótki tekst (do 1 strony
maszynopisu) – próbkę własnego przekładu (poezja, proza, dramat,
reportaż) z języka ukraińskiego na język polski lub z języka polskiego
na język ukraiński, załączając również skan oryginału. Ilość miejsc
ograniczona. Warsztaty są bezpłatne, natomiast koszty dojazdu i
pobytu uczestnicy pokrywają sami. Warsztaty są skierowane zarówno do
początkujących tłumaczy, jaki i do profesjonalistów. Przewiduje się
wydanie powarsztatowej książki z utworami uczestników. Teksty można
wysyłać pocztą elektroniczną na adres dkk.ukrdom@gmail.com do końca
kwietnia 2017 roku. Więcej informacji tutaj.