Baza tłumaczy

Bartosz Wójcik Członek zwyczajny     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, polski

Języki docelowe

polski, angielski

Specjalizacje

proza, poezja, dramat, esej, humanistyka, przekład audiowizualny, historia sztuki

Biogram

Specjalizuje się w kulturze anglojęzycznych Karaibów. Autor monografii „Afro-Caribbean Poetry in English: Cultural Traditions 1970s-2000s” (2015).

Wybrane przekłady

1. Malika Booker, „Akustyka Windrush” [“Windrush Acoustics”], str. 18.

2. Lauren K. Alleyne, „Co wiedzą żywi” [“What the Living Know”], str. 39.

3. Salena Godden, „Czerwień” [“Red”], str. 47.

4. Yvonne Weekes, „Marzenie” [“My Dream”], str. 57.

5. Olive Senior, „Poetka podsłuchuje” [“P for Poetic Eavesdropping”], str. 60.

6. Noor Hindi, „Jebać twój wykład o sztuce poetyckiej, moi ludzie giną” [“Fuck Your Lecture on Craft, My People are Dying”], str. 74.

[poezja]

[w:]

Poetki na czasy zarazy, J. Prochowicz, B. Wójcik, red., Poznań: Wydawnictwo WBPiCAK 2021, ISBN 978-83-66453-72-2

Szczegóły:

https://wbp.shoparena.pl/pl/p/Poetki-na-czasy-zarazy/752

Ishion Hutchinson, „Wiosna” [“Spring”], Magazyn Pismo, nr 8 (44) sierpień 2021, s. 79.

https://magazynpismo.pl/kultura/poezja/ishion-hutchinson-wiosna/

[wiersz]

Louise Glück, „Nowy świat” [„New World”], Kwartalnik Przekrój, Zima 2021, numer 21 (3572), s. 40.

https://przekroj.pl/kultura/nowy-swiat-louise-gluck

[wiersz]

Salena Godden, „każdy film katastroficzny…” [„every disaster movie…”], Magazyn Pismo, Nr 11 (35) listopad 2020, s. 89.

https://magazynpismo.pl/kultura/poezja/kazdy-film-katastroficzny-rozpoczyna-scena-w-ktorej-rzad-ignoruje-naukowca/?seo=pw

[wiersz]

Joy Harjo, „Pamiętaj” [„Remember”], Kwartalnik Przekrój, Jesień 2020, numer 20 (3571), s. 63.

https://przekroj.pl/kultura/pamietaj-joy-harjo

[wiersz]

Grace Nichols, „Światło latarni” [„Like a Beacon”], Magazyn Pismo, Nr 8 (32) sierpień 2020, s. 11.

https://magazynpismo.pl/kultura/poezja/swiatlo-latarni-grace-nichols-poezja/?seo=pw

[wiersz]

 

Carol Ann Duffy, „Las” [„Forest”], Kwartalnik Przekrój, Lato 2020, numer 15 (3570), s. 120.

https://przekroj.pl/kultura/las-carol-ann-duffy

[wiersz]

Salena Godden, „Widziałam Goody Proctor” [„I saw Goody Proctor Jogging without a face mask”], Magazyn Świąteczny Gazety Wyborczej, 25-26 kwietnia 2020.

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25896907,widzialam-goody-proctor-wiersz-saleny-godden-na-czas-pandemii.html

[wiersz]

Roger Robinson, „Lament imigranta” [Immigrant’s Lament]

Roger Robinson, „Przenośny raj” [A Portable Paradise]

Magazyn Wizje, (9) 2/2020.

http://magazynwizje.pl/robinson-wojcik/ 

[wiersze]

 

Lauren K. Alleyne, „Przycisk PLAY” [Play], Magazyn Wizje, (8) 1/2020.

http://magazynwizje.pl/lauren-alleyne-przycisk-play/

[wiersz]

Salena Godden, „Zupa” [Soup], Magazyn Wizje, (8) 1/2020.

http://magazynwizje.pl/salena-godden-wiersz-zupa/

[wiersz]

Marta Keil, red., „Choreografia: autonomie”, tłum. Joanna Błachnio, Beata Marczyńska-Fedorowicz, Monika Rokicka, Jacek Steinbrich, Bartosz Wójcik; wydawcy: Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk, / Instytut Muzyki i Tańca / Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego / East European Performing Arts Platform, Warszawa – Poznań – Lublin 2019.

ISBN:

978-83-952929-1-0
978-83-949914-8-7
978-83-66124-21-9

Marta Keil, „Introduction” [Wstęp], ss. 1-7

Wojciech Klimczyk, „re(writing) motion, contemporizing dance” [(prze)pisać poruszenie, uwspółcześnić taniec], ss. 17-32

Mette Ingvartsen, Andreja Kopač, „Choreografia jako „druga architektura”: Jak dostrzec niewidzialne?” [choreography as ”secondary“ architecture: how to make the invisible perceivable?], ss. 118-146

„stacja [station] – service for contemporary dance” [station – service for contemporary dance], ss. 165-175

Laurence Rassel, Christophe Wavelet „Kwestionując instytucję” [Questioning the Institution], ss. 176-205

Satu Herrala, Alexander Roberts, „Dialog” [Dialogue], ss. 206-235

Anne Juren, „Strategia pętli” [Strategy of the Loop], ss. 236-244

Emma Buysse, Henk Havens, Bert Luppes, Lieke van der Vegt, „Praktyki teatralne – doświadczenia holenderskie” [Dutch Practice-Based Theatre Experiences], Polish Theatre Journal 1-2(7-8)/2019 / ISSN 2451-2966 / Instytut Teatralny

[esej]

https://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/download/211/970

Roger Robinson, „Grace” [Grace], Kwartalnik Przekrój, 13.10.2019.

[wiersz]

https://przekroj.pl/kultura/grace

Diana McCaulay,”Wyblakłe niebo i granice pychy” [A Pale White Sky: The Limits of Hubris], Kwartalnik Przekrój, 27.08.2019.

[esej]

https://przekroj.pl/spoleczenstwo/wyblakle-niebo-i-granice-pychy-diana-mccaulay

Piotr Gruszczyński, „Bleak Futurism” [Czarny futuryzm], Polish Theatre Journal 1-2(7-8)/2019 / ISSN 2451-2966 / Instytut Teatralny

[esej]

 

http://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/197/938

Kei Miller, „Prawo dotyczące syren” [The Law Concerning Mermaids], s. 107.

Dorothea Smartt, „Dziesięć kroków” [Ten Paces], s. 38.

[poezja]

[w:]

„Strefa wolna. Wiersze przeciwko nienawiści i homofobii”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-954663-3-5

Tomasz Miłkowski, „Pip Utton’s Constant Costume Changes” [Przebieranki Pipa Uttona]

[esej]

[w:]

Nick Awde, Tomasz Miłkowski, „Pip Utton and His Masks”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-954374-0-3

„Nakedly and Tenderly. Agata Adamiecka-Sitek in conversation with Marta Malikowska” [Nago i czule. Z Martą Malikowską rozmawia Agata Adamiecka-Sitek], Polish Theatre Journal 1-2(7-8)/2019 / ISSN 2451-2966 / Instytut Teatralny

http://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/186/952

Diana McCaulay, „Łowca delfinów” [The Dolphin Catcher], Kwartalnik Przekrój, 25.06.2019.

[opowiadanie]

https://przekroj.pl/kultura/lowca-delfinow-diana-mccaulay

Jacqueline Bishop, „Pod mangowcami” [„Under the Mangoes”], Kwartalnik Przekrój, 17.06.2019, strona 21.

[wiersz]

https://przekroj.pl/kultura/jacqueline-bishop

Tanya Shirley, „Letnie dni” [„Summer Days”], Kwartalnik Przekrój, 17.06.2019, strona 21.

[wiersz]

https://przekroj.pl/kultura/letnie-dni-tanya-shirley

Philip Ball, „Miasto-utopia” [Utopian City]

John Menick, „O nudzie i utopii” [On Utopia and Boredom]

[eseje]

[w:] Aleksandra Wasilkowska (koncepcja), Jesse Larner (red.), Krystyna Mogilnicka (red.), APORIA. THE CITY IS THE CITY, Shadow Architecture, Dream Adoption Society, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa, ISBN 978-83-66124-13-4, 2019.

Stewart Brown, „Wieloryby” [Whales], Kwartalnik Przekrój, 21.01.2019.

[wiersz]

https://przekroj.pl/kultura/wieloryby

Carol Martin, „Świadectwa artystyczne – teatr rzeczywistości” [„Artists’ Testimonies: Theatre of the Real”], Dialog 1 (746) styczeń 2019. s. 5-19.

[esej]

http://www.dialog-pismo.pl

współtłumaczenie: Małgorzata Paprota

Zofia Dworakowska, „Communal Theatre: A Forgotten Tradition in the Avant-garde” [Teatr gromadzki – zapomniana tradycja awangardy], Polish Theatre Journal 2 (6) 2018 / ISSN 2451-2966 / Instytut Teatralny

[esej]

http://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/175/840

współtłumaczenie: Małgorzata Paprota

Marta Keil, red., „Choreografia: polityczność”, tłum. Olga Drenda, Marta Keil, Agata Kozielska, Małgorzata Paprota, Monika Rokicka, Bartosz Wójcik; wydawcy: Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk, / Instytut Muzyki i Tańca / Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego / East European Performing Arts Platform, Warszawa – Poznań – Lublin 2018.

ISBN:
978-83-6612s4-04-2
978-83-952929-0-3
978-83-949914-7-0

Alice Chauchat, „10 twierdzeń o choreografii”, s. 28-31.

Mark Franko, „Taniec a polityczność: stany wyjątkowe”, s. 32-55. [współtłumaczenie: Małgorzata Paprota, Monika Rokicka]

Jonathan Burrows, „Polityka”, s. 56-72. [współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

André Lepecki, „Polityczna ontologia ruchu”, s. 76-85.

Rudi Laermans, „O autorytecie choreografa”, s. 86-95.

Mette Ingvartsen, „Miękka choreografia”, s. 96-100.

Xavier Le Roy, „Wywiad z samym sobą”, s. 102-119. [współtłumaczenie: Marta Keil]

Christine DeSmedt, „9×9. Choreografia społeczna”, s. 137-142.

Gabriele Klein, „Kolektywne ciała protestu…”, s. 145-158.

Nobody’s Business, „Nobody’s business”, s. 160-169.

Boris Charmatz, „Muzeum Tańca. Manifest dla Narodowego Centrum Choreograficznego”, s. 170-181.

Jan Ritsema, „Armia artystów”, s. 182-193.

Bojana Kunst, „O potencjalności i przyszłości performansu”, s. 241-252.

 

 

Kevin Jared Hosein „Przejście” [Passage], Kwartalnik Przekrój, 08.10.2018.

[opowiadanie]

https://przekroj.pl/kultura/przejscie-passage-tlumaczyl-bartosz-wojcik-kevin-jared-hosei

Laurence Senelick, „Korzenie teatru queer” [„The Queer Root of Theater”], Dialog 10 (743), październik 2018. s. 17-37.

http://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/korzenie-teatru-queer

Jerzy Buzek, „A real union of all European citizens” [Unia realna europejskich obywateli], s. 10-13.

Olga Drenda, „Architectural afterlife” [Architektury życie po życiu], s. 42-47.

Richard Florida, „Istotność sztuki, kultury i kreatywności dla lokalnej gospodarki” [Why arts, culture, and creativity matter to local economies], s. 14-21.

Paul Theroux, „Spotkanie kultur” [Meeting of cultures], s. 22-29.

„Miejsce Spotkania / Meeting Place”, zdjęcia: Błażej Pindor; red. Barbara Wybacz, Bartosz Wójcik; tłum. Małgorzata Paprota, Monika Rokicka, Bartosz Wójcik; Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2018, ISBN 978-83-65028-25-9

„Tomek Tyndyk / Teatr”, redakcja: Agnieszka Kubaś, edycja i sekwencja zdjęć: Krzysztof Kowalczyk, Ania Nałęcka-Milach, koncepcja i projekt książki: Ania Nałęcka-Milach, tłumaczenie: Jan Szelągiewicz, Bartosz Wójcik, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2018.

ISBN 978-83-63276-85-0

Maciej Pisuk, „Who’s Looking” [„Kto patrzy”], s. 15-29.

 

Publikacja zbiorowa, „Eastreet 4: Photography of Eastern Europe / Eastreet 4: Fotografia Europy Wschodniej”. Wydawca: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Lublin 2017. ISBN 978-83-65028-21-2

Tomasz Kulbowski, „Adventures in Photography” [„Przygody w fotografii”], s. 110-111.

Joanna Kinowska, „The Unpredictable Atlas of Eastern Europe” [„Nieprzewidywalny Atlas Europy Wschodniej”], s. 112-114.

 

zdjęcie okładki książki: Tomasz Kulbowski

Agnieszka Jakimiak, „K., or A Recollection from the City” [„K. albo wspomnienie z miasta”], reż. Weronika Szczawińska, Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu. Festiwal Konfrontacje w Lublinie [sztuka teatralna], 2017.

Marta Keil (red.), „Odzyskiwanie tego, co oczywiste. O instytucji festiwalu” / „Reclaiming the Obvious.  On the Institution of the Festival”. Wydawnictwo Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego  – Konfrontacje Teatralne: Warszawa-Lublin, 2017. ISBN 978-83-63276-82-9, ISBN 978-83-939799-5-0

Marta Keil, „Political institution of the festival” [tłumaczenie: Joanna Błachnio, Monika Rokicka, Bartosz Wójcik], s. 9-50.

Ana Vujanović, „Magia światów sztuki (Trzy sceny z Belgradu)”, [tłumaczenie: Małgorzata Paprota, Bartosz Wójcik], s. 67-92.

Silvia Bottiroli, „Co może sztuka?” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 113-124.

Oliver Marchart, „Globalizacja sztuki i biennale oporu. Historia biennale z perspektywy peryferiów” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 125-145.

Rabih Mroué, „Przynajmniej jedna trzecia tematu” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 151-158.

Rok Vevar, „Jak moje życie stało się festiwalem” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 159-172.

Matthieu Goeury, „List otwarty do Jana Fabre’a”  [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 173-180.

Frie Leysen, Christophe Slagmuylder, „Co masz przeciwko wyspom?” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 193-200.

Roberto Bacci, „Ostatni festiwal w Santarcangelo” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 209-212.

Gerald Raunig, „Praktyki instytuujące. Uciekanie, instytuowanie, przekształcanie” [tłumaczenie: Aleksandra Bubiło, Bartosz Wójcik], s. 217-231.

Praca zbiorowa, „Pępek świata / Navel of the World”. [książka + CD]. Wydawca: Fundacja Kaisera Söze, Lublin 2017. ISBN 978-83-945012-1-1

„TYPE + TEXT. International Typography Poster Exhibition: Poland & China” [TYPE + TEXT. Wystawa Plakatu Typograficznego], teksty: Sławomir Iwański, Władysław Pluta, Sebastian Smit, Li Xu, Agnieszka Ziemiszewska, Jiang Yingui. Instytut Sztuk Pięknych UMCS, 2017, ISBN 978-83-65289-20-9.

[współtłumaczenie: Jolanta Wardal]

„Experience Japan” [„Doświadczyć Japonii”], zdjęcia: Tomasz Kulbowski, teksty: Anna Król, Krzysztof Kosior, Barbara Wybacz. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2017, ISBN 978-83-65028-12-9.

Penny Arcade, „Tęsknota trwa i trwa” [„Longing Lasts Longer”], Festiwal Konfrontacje w Lublinie [sztuka teatralna], 2016.

Bartek Muracki, „Twarze reggae. Reggae Faces”, 3 września – 30 września 2016, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2016. ISBN 978-83-65028-07-5

[wystawa oraz towarzyszący katalog]

Sebastião Salgado, „Genesis. Fotografie Sebastião Salgado”, 28 maja – 7 sierpnia 2016, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2016. ISBN 978-83-65028-05-1

[wystawa oraz towarzyszący katalog]

Sally Banes, „Breaking” [„Breaking”], Dialog 5 (714), maj 2016. s. 90-103.

Wojciech Kriegseisen,“Between State and Church. Confessional Relations from Reformation to Enlightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands” [“Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem”], Peter Lang Verlag, 2016. ISBN 978-3-631-62670-2

Andre Lepecki, “Polityczność ruchu” [“The Political Ontology of Movement”], Katalog Festiwalu Prapremier, 2015. s. 32-37. ISBN 978-83-927124-5-9

Monika Babako, “The Necessity of Shadow-boxing. European Modernity and Racism” [“Konieczność walki z cieniem. Europejski modernizm i rasizm”].

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

[w:]

Katalog Festiwalu Prapremier, Bydgoszcz 2015. s. 131-137. ISBN 978-83-927124-5-9

 

„Poezja jest wyspą” [„Poetry is an Island”], reż. Ida Does [film dokumentalny, którego bohaterem jest karaibski noblista Derek Walcott], 2015.

Joanna Krakowska, “Decency Clause Revisited” [„Klauzula przyzwoitości. Rewizyta”], „20. Konfrontacje Teatralne 2015/2oth Theatre Confrontations 2015”, Centrum Kultury w Lublinie, 2015, s. 18-21.

Joanna Krakowska, “Decency Clause” [„Klauzula przyzwoitości”], „20. Konfrontacje Teatralne 2015/2oth Theatre Confrontations 2015”, Centrum Kultury w Lublinie, 2015, s. 16-17.

andcompany&Co., „Czarny Bismarck” [„Black Bismarck”], Festiwal Konfrontacje w Lublinie/Festiwal Prapremier w Bydgoszczy [sztuka teatralna], 2015.

Beral Madra „Paradoksy i trajektorie polityki kulturalnej oraz ekspansja sztuk wizualnych w Turcji i regionie” [„Paths and Paradoxes in Culture Policy and Visual Art Expansion in Turkey and its Geopolitical Cultural Region”]
[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]
[w:]
Anda Rottenberg, red., „UNI-JA/UNI-ON.”, Lublin: Rozdroża, 2015. ISBN 978-83-938325-2-1. s. 32-49.

Marta Keil, „The Culture Wars that Never Existed” [„Wojny kulturowe, które nigdy nie istniały”]. Maska, Vol. 29, 165-168, 1 December 2014, s. 6-13.

Agnieszka Jakimiak, „Africa” [„Afryka”], reż. Bartek Frąckowiak, Teatr Polski w Bydgoszczy, [sztuka teatralna], grudzień 2014.

Agnieszka Jakimiak, „Fanon. A Few Remarks on Revolution” [„Fanon. Kilka uwag o rewolucji.”], reż. Agnieszka Jakimiak, Teatr Polski w Bydgoszczy, [wykład performatywny], grudzień 2014.

 

http://www.teatrpolski.pl/fanon-kilka-uwag-o-rewolucji.html

Damian Regbetz, „Coś na wentylatory” [„Something for the Fans”], reż. Damian Regbetz, Centrum Kultury w Lublinie, EEPAP – Identity.Move! [sztuka teatralna], marzec 2014.

Jacek Dehnel, “Black Box” [„Czarna skrzynka”], „The Book of the City of Lublin” [„Księga Miasta Lublin”], Episteme, 2013, s. 5-10. 

Marta Ryczkowska, “A City Open to People” [„Miasto otwarte na ludzi”], s. 16-25.
Magdalena Ujma, “The City and its Spirit” [„Miasto duchów i duchowości”], s. 32-37.
[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]
[w:]
Barbara Wybacz, red., „Open City / Otwarte Miasto 2011” [katalog], Lublin: Rozdroża, 2011. ISBN 978-8-83-930048-5-0.

Kathleen Madden, red., „Terminus”, Galerie Max Hetzler / White Cube / Holzwarth Publications, 2008.

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

Nathan McCall, “Wojna” [„War”], Akcent 1-2, 2002, s. 180-6.

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

Pat Cadigan, “W ciemności” [„In the Dark”], Wzory, Arteria, 2002, s. 200-14.

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]