Baza tłumaczy

Bartosz Wójcik Członek zwyczajny     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, polski

Języki docelowe

polski, angielski

Specjalizacje

proza, poezja, dramat, esej, humanistyka, literatura naukowa, literatura popularnonaukowa, teksty naukowe, literatura popularna, historia sztuki, historia

Biogram

Częściej czyta, czasem coś napisze. Specjalizuje się w kulturze anglojęzycznych Karaibów. Autor monografii „Afro-Caribbean Poetry in English: Cultural Traditions 1970s-2000s” (2015).

Wybrane przekłady

Ishion Hutchinson, „Wiosna” [“Spring”], Magazyn Pismo, nr 8 (44) sierpień 2021, s. 79.

https://magazynpismo.pl/kultura/poezja/ishion-hutchinson-wiosna/

[wiersz]

Louise Glück, „Nowy świat” [„New World”], Kwartalnik Przekrój, Zima 2021, numer 21 (3572), s. 40.

https://przekroj.pl/kultura/nowy-swiat-louise-gluck

[wiersz]

Salena Godden, „każdy film katastroficzny…” [„every disaster movie…”], Magazyn Pismo, Nr 11 (35) listopad 2020, s. 89.

https://magazynpismo.pl/kultura/poezja/kazdy-film-katastroficzny-rozpoczyna-scena-w-ktorej-rzad-ignoruje-naukowca/?seo=pw

[wiersz]

Joy Harjo, „Pamiętaj” [„Remember”], Kwartalnik Przekrój, Jesień 2020, numer 20 (3571), s. 63.

https://przekroj.pl/kultura/pamietaj-joy-harjo

[wiersz]

Grace Nichols, „Światło latarni” [„Like a Beacon”], Magazyn Pismo, Nr 8 (32) sierpień 2020, s. 11.

https://magazynpismo.pl/kultura/poezja/swiatlo-latarni-grace-nichols-poezja/?seo=pw

[wiersz]

 

Carol Ann Duffy, „Las” [„Forest”], Kwartalnik Przekrój, Lato 2020, numer 15 (3570), s. 120.

https://przekroj.pl/kultura/las-carol-ann-duffy

[wiersz]

Salena Godden, „Widziałam Goody Proctor” [„I saw Goody Proctor Jogging without a face mask”], Magazyn Świąteczny Gazety Wyborczej, 25-26 kwietnia 2020.

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25896907,widzialam-goody-proctor-wiersz-saleny-godden-na-czas-pandemii.html

[wiersz]

Roger Robinson, „Lament imigranta” [Immigrant’s Lament]

Roger Robinson, „Przenośny raj” [A Portable Paradise]

Magazyn Wizje, (9) 2/2020.

http://magazynwizje.pl/robinson-wojcik/ 

[wiersze]

 

Lauren K. Alleyne, „Przycisk PLAY” [Play], Magazyn Wizje, (8) 1/2020.

http://magazynwizje.pl/lauren-alleyne-przycisk-play/

[wiersz]

Salena Godden, „Zupa” [Soup], Magazyn Wizje, (8) 1/2020.

http://magazynwizje.pl/salena-godden-wiersz-zupa/

[wiersz]

Marta Keil, red., „Choreografia: autonomie”, tłum. Joanna Błachnio, Beata Marczyńska-Fedorowicz, Monika Rokicka, Jacek Steinbrich, Bartosz Wójcik; wydawcy: Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk, / Instytut Muzyki i Tańca / Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego / East European Performing Arts Platform, Warszawa – Poznań – Lublin 2019.

ISBN:

978-83-952929-1-0
978-83-949914-8-7
978-83-66124-21-9

Marta Keil, „Introduction” [Wstęp], ss. 1-7

Wojciech Klimczyk, „re(writing) motion, contemporizing dance” [(prze)pisać poruszenie, uwspółcześnić taniec], ss. 17-32

Mette Ingvartsen, Andreja Kopač, „Choreografia jako „druga architektura”: Jak dostrzec niewidzialne?” [choreography as ”secondary“ architecture: how to make the invisible perceivable?], ss. 118-146

„stacja [station] – service for contemporary dance” [station – service for contemporary dance], ss. 165-175

Laurence Rassel, Christophe Wavelet „Kwestionując instytucję” [Questioning the Institution], ss. 176-205

Satu Herrala, Alexander Roberts, „Dialog” [Dialogue], ss. 206-235

Anne Juren, „Strategia pętli” [Strategy of the Loop], ss. 236-244

Emma Buysse, Henk Havens, Bert Luppes, Lieke van der Vegt, „Praktyki teatralne – doświadczenia holenderskie” [Dutch Practice-Based Theatre Experiences], Polish Theatre Journal 1-2(7-8)/2019 / ISSN 2451-2966 / Instytut Teatralny

[esej]

https://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/download/211/970

Roger Robinson, „Grace” [Grace], Kwartalnik Przekrój, 13.10.2019.

[wiersz]

https://przekroj.pl/kultura/grace

Diana McCaulay,”Wyblakłe niebo i granice pychy” [A Pale White Sky: The Limits of Hubris], Kwartalnik Przekrój, 27.08.2019.

[esej]

https://przekroj.pl/spoleczenstwo/wyblakle-niebo-i-granice-pychy-diana-mccaulay

Piotr Gruszczyński, „Bleak Futurism” [Czarny futuryzm], Polish Theatre Journal 1-2(7-8)/2019 / ISSN 2451-2966 / Instytut Teatralny

[esej]

 

http://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/197/938

Kei Miller, „Prawo dotyczące syren” [The Law Concerning Mermaids], s. 107.

Dorothea Smartt, „Dziesięć kroków” [Ten Paces], s. 38.

[poezja]

[w:]

„Strefa wolna. Wiersze przeciwko nienawiści i homofobii”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-954663-3-5

Tomasz Miłkowski, „Pip Utton’s Constant Costume Changes” [Przebieranki Pipa Uttona]

[esej]

[w:]

Nick Awde, Tomasz Miłkowski, „Pip Utton and His Masks”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-954374-0-3

„Nakedly and Tenderly. Agata Adamiecka-Sitek in conversation with Marta Malikowska” [Nago i czule. Z Martą Malikowską rozmawia Agata Adamiecka-Sitek], Polish Theatre Journal 1-2(7-8)/2019 / ISSN 2451-2966 / Instytut Teatralny

http://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/186/952

Diana McCaulay, „Łowca delfinów” [The Dolphin Catcher], Kwartalnik Przekrój, 25.06.2019.

[opowiadanie]

https://przekroj.pl/kultura/lowca-delfinow-diana-mccaulay

Jacqueline Bishop, „Pod mangowcami” [„Under the Mangoes”], Kwartalnik Przekrój, 17.06.2019, strona 21.

[wiersz]

https://przekroj.pl/kultura/jacqueline-bishop

Tanya Shirley, „Letnie dni” [„Summer Days”], Kwartalnik Przekrój, 17.06.2019, strona 21.

[wiersz]

https://przekroj.pl/kultura/letnie-dni-tanya-shirley

Philip Ball, „Miasto-utopia” [Utopian City]

John Menick, „O nudzie i utopii” [On Utopia and Boredom]

[eseje]

[w:] Aleksandra Wasilkowska (koncepcja), Jesse Larner (red.), Krystyna Mogilnicka (red.), APORIA. THE CITY IS THE CITY, Shadow Architecture, Dream Adoption Society, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa, ISBN 978-83-66124-13-4, 2019.

Stewart Brown, „Wieloryby” [Whales], Kwartalnik Przekrój, 21.01.2019.

[wiersz]

https://przekroj.pl/kultura/wieloryby

Carol Martin, „Świadectwa artystyczne – teatr rzeczywistości” [„Artists’ Testimonies: Theatre of the Real”], Dialog 1 (746) styczeń 2019. s. 5-19.

[esej]

http://www.dialog-pismo.pl

współtłumaczenie: Małgorzata Paprota

Zofia Dworakowska, „Communal Theatre: A Forgotten Tradition in the Avant-garde” [Teatr gromadzki – zapomniana tradycja awangardy], Polish Theatre Journal 2 (6) 2018 / ISSN 2451-2966 / Instytut Teatralny

[esej]

http://www.polishtheatrejournal.com/index.php/ptj/article/view/175/840

współtłumaczenie: Małgorzata Paprota

Marta Keil, red., „Choreografia: polityczność”, tłum. Olga Drenda, Marta Keil, Agata Kozielska, Małgorzata Paprota, Monika Rokicka, Bartosz Wójcik; wydawcy: Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk, / Instytut Muzyki i Tańca / Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego / East European Performing Arts Platform, Warszawa – Poznań – Lublin 2018.

ISBN:
978-83-6612s4-04-2
978-83-952929-0-3
978-83-949914-7-0

Alice Chauchat, „10 twierdzeń o choreografii”, s. 28-31.

Mark Franko, „Taniec a polityczność: stany wyjątkowe”, s. 32-55. [współtłumaczenie: Małgorzata Paprota, Monika Rokicka]

Jonathan Burrows, „Polityka”, s. 56-72. [współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

André Lepecki, „Polityczna ontologia ruchu”, s. 76-85.

Rudi Laermans, „O autorytecie choreografa”, s. 86-95.

Mette Ingvartsen, „Miękka choreografia”, s. 96-100.

Xavier Le Roy, „Wywiad z samym sobą”, s. 102-119. [współtłumaczenie: Marta Keil]

Christine DeSmedt, „9×9. Choreografia społeczna”, s. 137-142.

Gabriele Klein, „Kolektywne ciała protestu…”, s. 145-158.

Nobody’s Business, „Nobody’s business”, s. 160-169.

Boris Charmatz, „Muzeum Tańca. Manifest dla Narodowego Centrum Choreograficznego”, s. 170-181.

Jan Ritsema, „Armia artystów”, s. 182-193.

Bojana Kunst, „O potencjalności i przyszłości performansu”, s. 241-252.

 

 

Kevin Jared Hosein „Przejście” [Passage], Kwartalnik Przekrój, 08.10.2018.

[opowiadanie]

https://przekroj.pl/kultura/przejscie-passage-tlumaczyl-bartosz-wojcik-kevin-jared-hosei

Laurence Senelick, „Korzenie teatru queer” [„The Queer Root of Theater”], Dialog 10 (743), październik 2018. s. 17-37.

http://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/korzenie-teatru-queer

Jerzy Buzek, „A real union of all European citizens” [Unia realna europejskich obywateli], s. 10-13.

Olga Drenda, „Architectural afterlife” [Architektury życie po życiu], s. 42-47.

Richard Florida, „Istotność sztuki, kultury i kreatywności dla lokalnej gospodarki” [Why arts, culture, and creativity matter to local economies], s. 14-21.

Paul Theroux, „Spotkanie kultur” [Meeting of cultures], s. 22-29.

„Miejsce Spotkania / Meeting Place”, zdjęcia: Błażej Pindor; red. Barbara Wybacz, Bartosz Wójcik; tłum. Małgorzata Paprota, Monika Rokicka, Bartosz Wójcik; Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2018, ISBN 978-83-65028-25-9

„Tomek Tyndyk / Teatr”, redakcja: Agnieszka Kubaś, edycja i sekwencja zdjęć: Krzysztof Kowalczyk, Ania Nałęcka-Milach, koncepcja i projekt książki: Ania Nałęcka-Milach, tłumaczenie: Jan Szelągiewicz, Bartosz Wójcik, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2018.

ISBN 978-83-63276-85-0

Maciej Pisuk, „Who’s Looking” [„Kto patrzy”], s. 15-29.

 

Publikacja zbiorowa, „Eastreet 4: Photography of Eastern Europe / Eastreet 4: Fotografia Europy Wschodniej”. Wydawca: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Lublin 2017. ISBN 978-83-65028-21-2

Tomasz Kulbowski, „Adventures in Photography” [„Przygody w fotografii”], s. 110-111.

Joanna Kinowska, „The Unpredictable Atlas of Eastern Europe” [„Nieprzewidywalny Atlas Europy Wschodniej”], s. 112-114.

 

zdjęcie okładki książki: Tomasz Kulbowski

Agnieszka Jakimiak, „K., or A Recollection from the City” [„K. albo wspomnienie z miasta”], reż. Weronika Szczawińska, Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu. Festiwal Konfrontacje w Lublinie [sztuka teatralna], 2017.

Marta Keil (red.), „Odzyskiwanie tego, co oczywiste. O instytucji festiwalu” / „Reclaiming the Obvious.  On the Institution of the Festival”. Wydawnictwo Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego  – Konfrontacje Teatralne: Warszawa-Lublin, 2017. ISBN 978-83-63276-82-9, ISBN 978-83-939799-5-0

Marta Keil, „Political institution of the festival” [tłumaczenie: Joanna Błachnio, Monika Rokicka, Bartosz Wójcik], s. 9-50.

Ana Vujanović, „Magia światów sztuki (Trzy sceny z Belgradu)”, [tłumaczenie: Małgorzata Paprota, Bartosz Wójcik], s. 67-92.

Silvia Bottiroli, „Co może sztuka?” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 113-124.

Oliver Marchart, „Globalizacja sztuki i biennale oporu. Historia biennale z perspektywy peryferiów” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 125-145.

Rabih Mroué, „Przynajmniej jedna trzecia tematu” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 151-158.

Rok Vevar, „Jak moje życie stało się festiwalem” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 159-172.

Matthieu Goeury, „List otwarty do Jana Fabre’a”  [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 173-180.

Frie Leysen, Christophe Slagmuylder, „Co masz przeciwko wyspom?” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 193-200.

Roberto Bacci, „Ostatni festiwal w Santarcangelo” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 209-212.

Gerald Raunig, „Praktyki instytuujące. Uciekanie, instytuowanie, przekształcanie” [tłumaczenie: Aleksandra Bubiło, Bartosz Wójcik], s. 217-231.

Praca zbiorowa, „Pępek świata / Navel of the World”. [książka + CD]. Wydawca: Fundacja Kaisera Söze, Lublin 2017. ISBN 978-83-945012-1-1

„TYPE + TEXT. International Typography Poster Exhibition: Poland & China” [TYPE + TEXT. Wystawa Plakatu Typograficznego], teksty: Sławomir Iwański, Władysław Pluta, Sebastian Smit, Li Xu, Agnieszka Ziemiszewska, Jiang Yingui. Instytut Sztuk Pięknych UMCS, 2017, ISBN 978-83-65289-20-9.

[współtłumaczenie: Jolanta Wardal]

„Experience Japan” [„Doświadczyć Japonii”], zdjęcia: Tomasz Kulbowski, teksty: Anna Król, Krzysztof Kosior, Barbara Wybacz. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2017, ISBN 978-83-65028-12-9.

Penny Arcade, „Tęsknota trwa i trwa” [„Longing Lasts Longer”], Festiwal Konfrontacje w Lublinie [sztuka teatralna], 2016.

Bartek Muracki, „Twarze reggae. Reggae Faces”, 3 września – 30 września 2016, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2016. ISBN 978-83-65028-07-5

[wystawa oraz towarzyszący katalog]

Sebastião Salgado, „Genesis. Fotografie Sebastião Salgado”, 28 maja – 7 sierpnia 2016, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2016. ISBN 978-83-65028-05-1

[wystawa oraz towarzyszący katalog]

Sally Banes, „Breaking” [„Breaking”], Dialog 5 (714), maj 2016. s. 90-103.

Wojciech Kriegseisen,“Between State and Church. Confessional Relations from Reformation to Enlightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands” [“Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem”], Peter Lang Verlag, 2016. ISBN 978-3-631-62670-2

Andre Lepecki, “Polityczność ruchu” [“The Political Ontology of Movement”], Katalog Festiwalu Prapremier, 2015. s. 32-37. ISBN 978-83-927124-5-9

Monika Babako, “The Necessity of Shadow-boxing. European Modernity and Racism” [“Konieczność walki z cieniem. Europejski modernizm i rasizm”].

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

[w:]

Katalog Festiwalu Prapremier, Bydgoszcz 2015. s. 131-137. ISBN 978-83-927124-5-9

 

„Poezja jest wyspą” [„Poetry is an Island”], reż. Ida Does [film dokumentalny, którego bohaterem jest karaibski noblista Derek Walcott], 2015.

Joanna Krakowska, “Decency Clause Revisited” [„Klauzula przyzwoitości. Rewizyta”], „20. Konfrontacje Teatralne 2015/2oth Theatre Confrontations 2015”, Centrum Kultury w Lublinie, 2015, s. 18-21.

Joanna Krakowska, “Decency Clause” [„Klauzula przyzwoitości”], „20. Konfrontacje Teatralne 2015/2oth Theatre Confrontations 2015”, Centrum Kultury w Lublinie, 2015, s. 16-17.

andcompany&Co., „Czarny Bismarck” [„Black Bismarck”], Festiwal Konfrontacje w Lublinie/Festiwal Prapremier w Bydgoszczy [sztuka teatralna], 2015.

Beral Madra „Paradoksy i trajektorie polityki kulturalnej oraz ekspansja sztuk wizualnych w Turcji i regionie” [„Paths and Paradoxes in Culture Policy and Visual Art Expansion in Turkey and its Geopolitical Cultural Region”]
[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]
[w:]
Anda Rottenberg, red., „UNI-JA/UNI-ON.”, Lublin: Rozdroża, 2015. ISBN 978-83-938325-2-1. s. 32-49.

Marta Keil, „The Culture Wars that Never Existed” [„Wojny kulturowe, które nigdy nie istniały”]. Maska, Vol. 29, 165-168, 1 December 2014, s. 6-13.

Agnieszka Jakimiak, „Africa” [„Afryka”], reż. Bartek Frąckowiak, Teatr Polski w Bydgoszczy, [sztuka teatralna], grudzień 2014.

Agnieszka Jakimiak, „Fanon. A Few Remarks on Revolution” [„Fanon. Kilka uwag o rewolucji.”], reż. Agnieszka Jakimiak, Teatr Polski w Bydgoszczy, [wykład performatywny], grudzień 2014.

 

http://www.teatrpolski.pl/fanon-kilka-uwag-o-rewolucji.html

Damian Regbetz, „Coś na wentylatory” [„Something for the Fans”], reż. Damian Regbetz, Centrum Kultury w Lublinie, EEPAP – Identity.Move! [sztuka teatralna], marzec 2014.

Jacek Dehnel, “Black Box” [„Czarna skrzynka”], „The Book of the City of Lublin” [„Księga Miasta Lublin”], Episteme, 2013, s. 5-10. 

Marta Ryczkowska, “A City Open to People” [„Miasto otwarte na ludzi”], s. 16-25.
Magdalena Ujma, “The City and its Spirit” [„Miasto duchów i duchowości”], s. 32-37.
[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]
[w:]
Barbara Wybacz, red., „Open City / Otwarte Miasto 2011” [katalog], Lublin: Rozdroża, 2011. ISBN 978-8-83-930048-5-0.

Kathleen Madden, red., „Terminus”, Galerie Max Hetzler / White Cube / Holzwarth Publications, 2008.

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

Nathan McCall, “Wojna” [„War”], Akcent 1-2, 2002, s. 180-6.

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

Pat Cadigan, “W ciemności” [„In the Dark”], Wzory, Arteria, 2002, s. 200-14.

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]