Baza tłumaczy

Bartosz Wójcik Członek zwyczajny     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, polski

Języki docelowe

polski, angielski

Specjalizacje

dramat, esej, humanistyka, literatura naukowa, teksty naukowe

Biogram

Czytelnik, tłumacz i menedżer kultury. Specjalizuje się w kulturze Karaibów. Autor monografii „Afro-Caribbean Poetry in English: Cultural Traditions 1970s-2000s” (Peter Lang, 2015). Pracuje w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

W internecie

Wybrane przekłady

Kevin Jared Hosein „Przejście” [Passage], Kwartalnik Przekrój, 08.10.2018.

https://przekroj.pl/kultura/przejscie-passage-tlumaczyl-bartosz-wojcik-kevin-jared-hosei

Laurence Senelick, „Korzenie teatru queer” [„The Queer Root of Theater”], Dialog 10 (743), październik 2018. s. 17-37.

 

http://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/korzenie-teatru-queer

„Tomek Tyndyk / Teatr”, redakcja: Agnieszka Kubaś, edycja i sekwencja zdjęć: Krzysztof Kowalczyk, Ania Nałęcka-Milach, koncepcja i projekt książki: Ania Nałęcka-Milach, tłumaczenie: Jan Szelągiewicz, Bartosz Wójcik, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2018.

ISBN 978-83-63276-85-0

Maciej Pisuk, „Who’s Looking” [„Kto patrzy”], s. 15-29.

 

Publikacja zbiorowa, „Eastreet 4: Photography of Eastern Europe / Eastreet 4: Fotografia Europy Wschodniej”. Wydawca: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Lublin 2017. ISBN 978-83-65028-21-2

Tomasz Kulbowski, „Adventures in Photography” [„Przygody w fotografii”], s. 110-111.

Joanna Kinowska, „The Unpredictable Atlas of Eastern Europe” [„Nieprzewidywalny Atlas Europy Wschodniej”], s. 112-114.

 

zdjęcie okładki książki: Tomasz Kulbowski

Agnieszka Jakimiak, „K., or A Recollection from the City” [„K. albo wspomnienie z miasta”], reż. Weronika Szczawińska, Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu. Festiwal Konfrontacje w Lublinie [sztuka teatralna], 2017.

Marta Keil (red.), „Odzyskiwanie tego, co oczywiste. O instytucji festiwalu” / „Reclaiming the Obvious.  On the Institution of the Festival”. Wydawnictwo Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego  – Konfrontacje Teatralne: Warszawa-Lublin, 2017. ISBN 978-83-63276-82-9, ISBN 978-83-939799-5-0

Marta Keil, „Political institution of the festival” [tłumaczenie: Joanna Błachnio, Monika Rokicka, Bartosz Wójcik], s. 9-50.

Ana Vujanović, „Magia światów sztuki (Trzy sceny z Belgradu)”, [tłumaczenie: Małgorzata Paprota, Bartosz Wójcik], s. 67-92.

Silvia Bottiroli, „Co może sztuka?” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 113-124.

Oliver Marchart, „Globalizacja sztuki i biennale oporu. Historia biennale z perspektywy peryferiów” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 125-145.

Rabih Mroué, „Przynajmniej jedna trzecia tematu” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 151-158.

Rok Vevar, „Jak moje życie stało się festiwalem” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 159-172.

Matthieu Goeury, „List otwarty do Jana Fabre’a”  [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 173-180.

Frie Leysen, Christophe Slagmuylder, „Co masz przeciwko wyspom?” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 193-200.

Roberto Bacci, „Ostatni festiwal w Santarcangelo” [tłumaczenie: Bartosz Wójcik], s. 209-212.

Gerald Raunig, „Praktyki instytuujące. Uciekanie, instytuowanie, przekształcanie” [tłumaczenie: Aleksandra Bubiło, Bartosz Wójcik], s. 217-231.

Praca zbiorowa, „Pępek świata / Navel of the World”. [książka + CD]. Wydawca: Fundacja Kaisera Söze, Lublin 2017. ISBN 978-83-945012-1-1

„TYPE + TEXT. International Typography Poster Exhibition: Poland & China” [TYPE + TEXT. Wystawa Plakatu Typograficznego], teksty: Sławomir Iwański, Władysław Pluta, Sebastian Smit, Li Xu, Agnieszka Ziemiszewska, Jiang Yingui. Instytut Sztuk Pięknych UMCS, 2017, ISBN 978-83-65289-20-9.

[współtłumaczenie: Jolanta Wardal]

„Experience Japan” [„Doświadczyć Japonii”], zdjęcia: Tomasz Kulbowski, teksty: Anna Król, Krzysztof Kosior, Barbara Wybacz. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2017, ISBN 978-83-65028-12-9.

Penny Arcade, „Tęsknota trwa i trwa” [„Longing Lasts Longer”], Festiwal Konfrontacje w Lublinie [sztuka teatralna], 2016.

Bartek Muracki, „Twarze reggae. Reggae Faces”, 3 września – 30 września 2016, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2016. ISBN 978-83-65028-07-5

[wystawa oraz towarzyszący katalog]

Sebastião Salgado, „Genesis. Fotografie Sebastião Salgado”, 28 maja – 7 sierpnia 2016, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2016. ISBN 978-83-65028-05-1

[wystawa oraz towarzyszący katalog]

Sally Banes, „Breaking” [„Breaking”], Dialog 5 (714), maj 2016. s. 90-103.

Wojciech Kriegseisen,“Between State and Church. Confessional Relations from Reformation to Enlightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands” [“Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem”], Peter Lang Verlag, 2016. ISBN 978-3-631-62670-2

„Approximately Equal. Max Cegielski in Conversation with Paweł Hadrian” [„Przybliżanie równości. Paweł Hadrian rozmawia z Maksem Cegielskim”], w „Marka na Świat”, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2015. s. 24-25. ISBN 978-83-65028-03-7

Andre Lepecki, “Polityczność ruchu” [“The Political Ontology of Movement”], Katalog Festiwalu Prapremier, 2015. s. 32-37. ISBN 978-83-927124-5-9

Monika Babako, “The Necessity of Shadow-boxing. European Modernity and Racism” [“Konieczność walki z cieniem. Europejski modernizm i rasizm”], Katalog Festiwalu Prapremier, 2015. s. 131-137. ISBN 978-83-927124-5-9

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

„Poezja jest wyspą” [„Poetry is an Island”], reż. Ida Does [film dokumentalny, którego bohaterem jest karaibski noblista Derek Walcott], 2015.

Joanna Krakowska, “Decency Clause Revisited” [„Klauzula przyzwoitości. Rewizyta”], „20. Konfrontacje Teatralne 2015/2oth Theatre Confrontations 2015”, Centrum Kultury w Lublinie, 2015, s. 18-21.

Joanna Krakowska, “Decency Clause” [„Klauzula przyzwoitości”], „20. Konfrontacje Teatralne 2015/2oth Theatre Confrontations 2015”, Centrum Kultury w Lublinie, 2015, s. 16-17.

andcompany&Co., „Czarny Bismarck” [„Black Bismarck”], Festiwal Konfrontacje w Lublinie/Festiwal Prapremier w Bydgoszczy [sztuka teatralna], 2015.

Beral Madra „Paradoksy i trajektorie polityki kulturalnej oraz ekspansja sztuk wizualnych w Turcji i regionie” [„Paths and Paradoxes in Culture Policy and Visual Art Expansion in Turkey and its Geopolitical Cultural Region”] w Anda Rottenberg, red., „UNI-JA/UNI-ON.”, Lublin: Rozdroża, 2015. ISBN 978-83-938325-2-1. s. 32-49.
[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

Marta Keil, „The Culture Wars that Never Existed” [„Wojny kulturowe, które nigdy nie istniały”]. Maska, Vol. 29, 165-168, 1 December 2014, s. 6-13.

Agnieszka Jakimiak, „Africa” [„Afryka”], reż. Bartek Frąckowiak, Teatr Polski w Bydgoszczy, [sztuka teatralna], grudzień 2014.

Agnieszka Jakimiak, „Fanon. A Few Remarks on Revolution” [„Fanon. Kilka uwag o rewolucji.”], reż. Agnieszka Jakimiak, Teatr Polski w Bydgoszczy, [wykład performatywny], grudzień 2014.

http://www.teatrpolski.pl/fanon-kilka-uwag-o-rewolucji.html

Damian Regbetz, „Coś na wentylatory” [„Something for the Fans”], reż. Damian Regbetz, Centrum Kultury w Lublinie, EEPAP – Identity.Move! [sztuka teatralna], marzec 2014.

Jacek Dehnel, “Black Box” [„Czarna skrzynka”], „The Book of the City of Lublin” [„Księga Miasta Lublin”], Episteme, 2013, s. 5-10. 

Kathleen Madden (red.), „Terminus”, Galerie Max Hetzler / White Cube / Holzwarth Publications, 2008.

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

Nathan McCall, “Wojna” [„War”], Akcent 1-2, 2002, s. 180-6.

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]

Pat Cadigan, “W ciemności” [„In the Dark”], Wzory, Arteria, 2002, s. 200-14.

[współtłumaczenie: Małgorzata Paprota]