Baza tłumaczy

Eliza Pieciul-Karmińska Członkini zwyczajna     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

niemiecki

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, esej, literatura faktu, humanistyka, literatura dziecięca i młodzieżowa, literatura naukowa, teksty naukowe, literatura popularna

Biogram

Tłumaczka z języka niemieckiego, profesorka nadzwyczajna na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w teorii i dydaktyce przekładu niemiecko-polskiego. W pracy naukowej bada m. in. zjawisko recepcji baśni braci Grimm w języku polskim.

Jest autorką przekładów z zakresu teologii, historii i filozofii oraz nowego przekładu wszystkich 200 baśni zebranych przez Jakuba i Wilhelma Grimmów w zbiorze Kinder- und Hausmärchen (tytuł polski: Baśnie dla dzieci i dla domu).

Przetłumaczyła i opatrzyła przypisami Dziadka do Orzechów i Króla Myszy, Tajemnicze dziecko oraz Złoty garnek i inne opowiadania (Złoty garnek, Piaskun, Don Juan) E. T. A. Hoffmanna.

Wybrane przekłady

Grimm, J. i W. (2010), Baśnie dla dzieci i dla domu [Kinder- und Hausmärchen], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska. Poznań: Media Rodzina. (2 tomy)

Grimm, J. i W. (2009), Baśnie braci Grimm, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska. Poznań: Media Rodzina. (546 stron)

Hoffmann, E. T. A. (2011), Dziadek do Orzechów i Król Myszy [Nussknacker und Mäusekönig], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska. Poznań: Media Rodzina. (119 stron

Hoffmann, E. T. A. (2014), Tajemnicze dziecko [Das fremde Kind], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska. Poznań: Media Rodzina.

Ackermann, J. (2007): Dietrich Bonhoeffer: wolność ma otwarte oczy. Biografia [Dietrich Bonhoeffer: Freiheit hat offene Augen. Eine Biographie], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska. Poznań: W drodze. (490 stron)

Ratzinger, J. (2002): Duch liturgii [Der Geist der Liturgie], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: Klub Książki Katolickiej. (204 stron)

Grün, A. (2003): Bóg w mojej historii życia [Gott in meiner Lebensgeschichte], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Kraków: Salwator. (158 stron)

Spidlik, T. (2002): Dusza rosyjska [Die Seele Rußlands], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: W drodze. (93 stron)

Berger, K. (2004): Po co Jezus umarł na krzyżu? [Wozu ist Jesus am Kreuz gestorben?], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: W drodze. (275 stron)

Ratzinger, J. (2004): Wielość religii i jedno Przymierze, [Die Vielfalt der Religionen und der Eine Bund], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: W drodze. (125 stron)

Lohfink, G. (2005): Czy Bóg potrzebuje Kościoła? [Braucht Gott die Kirche?], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: W drodze. (487 stron)

Piotrowski, E. / Węcławski T. (Hg.). (2005): Praeceptores. Teologia i teologowie kręgu języka niemieckiego, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. (795 stron) [Seria: Orłowski, H. (red.). Poznańska Biblioteka Niemiecka]

Lambert, W. (2006): Siedmiorakie „tak” [Das siebenfache „Ja”], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Kraków: Salwator. (124 stron)

Lohfink, G. (2006): Ostatni dzień Jezusa [Der letzte Tag Jesu], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: W drodze. (107 stron)

Berger, K. (2007): Wierzyć bez Kościoła [Kann man ohne Kirche glauben?], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: W drodze. (267 stron

Lohfink, G. (2007): Czy Jezus głosił utopię? [Hat Jesus eine Utopie verkündet?], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: W drodze. (185 stron)

Lohfink, G./Weimer, L. (2010): Maryja – nie bez Izraela. Nowe spojrzenie na naukę o Niepokalanym Poczęciu [Maria – nicht ohne Israel. Eine neue Sicht der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: W drodze. (502 strony)

Lohfink, G. (2011), Modlitwa moją ojczyzną. Teologia i praktyka modlitwy chrześcijańskiej [Gebet schenkt Heimat. Theologie und Praxis des christlichen Gebets], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: W drodze. (250 stron)

Lohfink, G. (2012), Jezus z Nazaretu. Czego chciał i kim był [Jesus von Nazaret. Was Er wollte. Wer Er war], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: W drodze. (500 stron)

Lohfink, G. (2014), Przeciwko banalizacji Jezusa [Gegen Verharmlosung Jesu], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: Święty Wojciech. (440 stron)

Wolf Klaus-Peter. (2015), Morderca z Fryzji Wschodniej [Ostfriesenkiller], tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań: Media Rodzina. (290 stron)

E. T. A. Hoffmann. (2015), Złoty garnek i inne opowiadania [Der goldne Topf, Sandmann, Don Juan], tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań: Media Rodzina. (150 stron)

Wolf Klaus-Peter. (2015), Krew z Fryzji Wschodniej [Ostfriesenblut], tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań: Media Rodzina. (330 stron)

Wolf Klaus-Peter. (2016), Grób we Fryzji Wschodniej [Ostfriesengrab], tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań: Media Rodzina.

Lohfink, Gerhard (2016), Jeśli nie dzisiaj, to kiedy? [Heute – wann sonst], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: Święty Wojciech. (246 stron)

Sibylle von Olfers (2016), Wietrzyk [Windchen], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska i Andrzej Karmiński, Kraków: Przygotowalnia.

Lohfink Gerhard (2017), Jeśli nie na ziemi, to gdzie [Auf der Erde – wo sonst?], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech. (210 stron)

Sibylle von Olfers (2017), Przygoda Marlenki [Was Marilenchen erlebte], tłum. Eliza Pieciul-Karmińska i Andrzej Karmiński, Kraków: Przygotowalnia.

Grün Anselm (2017), Twój Adwent, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań: Święty Wojciech.