Baza tłumaczy

Krzysztof Modelski Członek kandydat     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

jidysz

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, literatura faktu

Biogram

Rocznik 1952, urodzony w Poznaniu, od lat mieszkający na wielkopolskiej wsi. Absolwent historii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W kręgu mych zainteresowań jest historia i kultura Żydów polskich. Byłem konsultantem i autorem tekstów nt. polskich Żydów w polskiej edycji Encyklopedia Britannica, redaktorem (wraz z J. Topolskim) i współautorem książki Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów (Poznań, wyd. 1 1995, wyd. 2 1999).

Jako tłumacz literatury jidysz zaczynałem publikując w nieistniejącym dziś tygodniku „Fołks Sztyme” przekłady opowiadań M. Nadira, I. Baszewisa-Singera, A. Rajzena, J. Josady, Z. Segałowicza. Obecnie współpracuję z pismem społeczo-kulturalnym „Miasteczko Poznań”, w którym publikuję moje przekłady oraz eseje historyczno-literackie.

W formie publikacji zwartej (książkowej) w moim przekładzie z jidysz wyszła powieść Izraela Rabona Ulica (Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1991) oraz zbiór opowiadań Izraela Joszuy Singera, Na obcej ziemi (Wydawnictwo Fame Art, Lublin 2020)

Jestem też autorem kilkuset felietonów i niemal 2 tys. tekstów satyrycznych, publikowanych w nieistniejących już ogólnopolskich czasopismach („Kościotrup”, „Twój Dobry Humor”) oraz wydawanym obecnie lokalnym tygodniku „Gazeta Kościańska”.

Aktualnie pracuję nad przekładem zbioru opowiadań Izraela Joszuy Singera, Perły.

Wybrane przekłady

Izrael Rabon, Ulica, Wrocław 1991, Biblioteka Pisarzy Żydowskich, Wydawnictwo Dolnośląskie [jid. Di gas]

Izrael Joszua Singer, Na obcej ziemi, Lublin 2020, Wydawnictwo Fame Art [jid. Ojf fremder erd. Dercejlungen]