Baza tłumaczy

Krzysztof Olszewski Członek zwyczajny     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

japoński

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, poezja, dramat, esej, dziennik, wspomnienia, humanistyka, literatura naukowa, przekład audiowizualny, publicystyka

Biogram

Tłumacz i badacz klasycznej literatury japońskiej, zafascynowany szczególnie epoką Heian (794-1185), wczesnym japońskim średniowieczem.

Dotychczasowy dorobek obejmuje kilka utworów prozatorskich oraz kilkanaście wierszy (np. Kakinomoto no Hitomaro, Elegia na śmierć żony; Otomo no Tabito, 13 strof na pochwałę wina) + nieopublikowana powieść ze współczesnej literatury japońskiej (Endo Shusaku, Żywot Jezusa).

Obecnie pracuje nad 2 długotrwałymi projektami:

  • pierwszym polskim poetyckim przekładem Heike Monogatari (Opowieści o Tairach)
  • pierwszym polskim przekładem Genji Monogatari (więcej na ten temat na dedykowanym utworowi blogu: Opowieść o Promienistym)

Więcej informacji: biogram tłumacza w Wikipedii

Wybrane przekłady

Ki no Tsurayuki, Pamiętnik z Tosy, (tłum. i red.) Krzysztof Olszewski, [w:] Krzysztof Olszewski, Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, str. 115-144. DOI: 10.6084/m9.figshare.1206295.v1

Ki-no Tsurayuki, Wstęp do Kokinshū, (tłum. i red.) Krzysztof Olszewski, [w:] Krzysztof Olszewski, Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, str. 95-110. DOI: 10.6084/m9.figshare.1206312.v1