Baza tłumaczy

Krzysztof Olszewski Członek zwyczajny     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

japoński

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

proza, poezja, dramat, esej, literatura faktu, dziennik, wspomnienia, humanistyka, literatura naukowa, przekład audiowizualny, publicystyka

Biogram

Tłumacz i badacz klasycznej literatury japońskiej, zajmujący się szczególnie epoką Heian (794-1185), wczesnym japońskim średniowieczem.

Dotychczasowy dorobek obejmuje m.in. kilka utworów prozatorskich oraz kilkanaście wierszy: (np. Kakinomoto no Hitomaro, Elegia na śmierć żony; Otomo no Tabito, 13 strof na pochwałę wina), nieopublikowana powieść ze współczesnej literatury japońskiej (Endo Shusaku, Żywot Jezusa).

Obecnie pracuje nad 2 długotrwałymi projektami:

  • pierwszym polskim przekładem Heike Monogatari (Opowieści o Tairach)
  • pierwszym polskim przekładem Genji Monogatari (Opowieść o księciu Promienistym)

Więcej informacji: biogram tłumacza w Wikipedii

Wybrane przekłady

Ki no Tsurayuki, Pamiętnik z Tosy, (tłum. i red.) Krzysztof Olszewski, [w:] Krzysztof Olszewski, Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, str. 115-144. DOI: 10.6084/m9.figshare.11369400.v1

Ki-no Tsurayuki, Wstęp do Kokinshū, (tłum. i red.) Krzysztof Olszewski, [w:] Krzysztof Olszewski, Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, str. 95-110. DOI: 10.6084/m9.figshare.11369406.v1

Czesław Miłosz, Rozmowy zagraniczne, t. III, (tłum. frag.) Krzysztof Olszewski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, str. 28-108. Link