Baza tłumaczy

Maria Dybowska Członkini kandydatka     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, polski

Języki docelowe

polski, angielski, duński, norweski, rosyjski

Specjalizacje

proza, poezja, literatura dziecięca i młodzieżowa, literatura popularnonaukowa, literatura użytkowa

Biogram

Ponad 20 lat doświadczenia w zawodzie tłumacza . Głównie na  język angielski i rosyjski . Językami skandynawskimi posługuje się wykonując tłumaczenia medyczne .Tłumaczenia medyczne i literackie to popularny w gruncie rzeczy wybór wielu tłumaczy. W Jej przypadku to pasja rodzinna.Patrz strona domowa  Marii Dybowskiej

Pracę z językiem islandzkim potraktowała jako eksperyment gdyż jest nazywana Łaciną Północy.

Dzięki temu w latach 2008- 2016 z powodzeniem obsługiwała tłumaczenia  w podanym zakresie tematycznym. Łącznie  przetłumaczyła  około 3000 stron.

Współpracowała z takimi wydawnictwami jak Arkady , Książka i Wiedza , Wydawnictwo Księży Salezjanów , program radiowy Podróże z folklorem, portal Polonii Kanadyjskiej ( Polacy światu ). Posiada także uprawnienia tłumacza – przewodnika osób głucho niewidomych ( PZN ).

Zdobywa aktualnie umiejętność posługiwania się językami migowymi innych krajów europejskich. Przez kilka lat wspierała jako jedyna Polka system edukacji arktycznej mniejszości etnicznej znajdującej się pod opieką UNESCO.Prowadzi małe prywatne wydawnictwo z przerwą od 2001 roku. Kierunek zainteresowań : Arktyka. Posiada także  uprawnienia  do  nauczania dzieci języka angielskiego  I etap edukacji, a także certyfikaty językowe IELTS i  TSE. Języka  norweskiego  uczyła się  w Norwegii w  trakcie  praktyki w  Ośrodku Camphill.

Artykuł  Kim jest dla mnie Bóg .Credo Samów.Misyjne Drogi 12 2017  wskazuje  na  kolejny kierunek jej  także  translatorskich  zainteresowań – literatura  arktycznych  mniejszości  etnicznych.

Poza  tym mieszkając  od  dwóch  lat  na  Śląsku  zauroczona  gwarą  tego  regionu  i  z  sympatii  do Gustawa  Morcinka  stara  się  w  miarę  możliwości  włączać  w  jej  propagowanie  poprzez  podrzucanie lokalnym edukatorm zabaw  językowych  dla  dzieci takich   jak  układanie z  najdłuższego  słowa  innych  śląskich słów.

Bibliografia :

Przyroda Polska , Leszek Krzysztof Sawicki , tłumaczenie na język angielski , wydawnictwo Arkady , 2000 ISBN 8321341813 ( sztuka )
Mieszkać pięknie i wygodnie ,1000 pomysłów na urządzenie domu Stewart Walton . Tłumaczenie na język polski wyd.Arkady ISBN 8321340148( sztuka )
Mumie egipskie odkrywanie tajemnic pewnej starożytnej sztuki, Bob Breier , tłumaczenie na polski wyd. Książka i wiedza ISBN 8305130 894(popularyzacja wiedzy)

Daniel Defoe Robinson Crusoe seria Poznaję Podziwiam Literatura wydawnictwo Arkady 2000 ( literatura dziecięca )
Moja mama mój tata ma SM : Informacje dla dzieci i rodziców Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Warszawa 1995 ( literatura młodzieżowa użytkowa )

W.C.Benett, Księga najpiękniejszych opowieści moralnych tłumaczenie na polskiWydawnictwo Księży Salezjanów , Warszawa 2009 ( literatura młodzieżowa ) zadowoleni rodzice określili ją jako dobrą literaturę dla chłopców.

SPECJALIZACJA ARKTYCZNA :

Programy radiowe na temat tradycji oralnej .Program Podróże z folklorem Mam poświadczone przez redakcję tłumaczenie wykonane na użytek audycji

Kamczatka i jej ludy autochtoniczne w fotografii, eksponatach i opracowaniach
profesora Benedykta Dybowskiego Maria Dybowska wyd.MAR 2003 angielskie streszczenie , języka rosyjskiego na język polski tłumaczone listy profesora Dybowskiego odnalezione w trakcie pobytu na Kamczatce ( m.in. ) literatura popularnonaukowa

Zapisane w śniegu pierwsze polskie opracowanie Historii Polskich Badań na Dalekim Rosyjskim Wschodzie Maria Dybowska na podstawie odnalezionych artykułów w zbiorach rosyjskich ) Wydawnictwo MAR 2006 wydane dzięki stypendium MKiDN angielskie streszczenie literatura popularnonaukowa

Wschodniogrenlandzkie opowieści dla dzieci Elisa Maqe Attutatrofik 1995 tłumaczenie na język polski zaadaptowane do potrzeb polskich dzieci z defektem wzroku wysłane do Działu Tyflologii PZN ( w celu wyd. metodą Braille ‚a ) Forma publikacji za wiedzą Grenlandzkiego Ministerstwa Edukacji i Kultury ( możliwe poświadczenie ) literatura dziecięca

Misja na Północy tł. z ros. Maria Dybowska Przegląd Prawosławny marzec 2014 ( na podstawie rosyjskich źródeł między innymi wspomnień misjonarza Kamczatki Nestora ). Jest to tylko artykuł ale istotny gdyż okres jego posługi misyjnej to lata 30 XX wieku -okres ograniczonej możliwości badań dla innych badaczy niż rosyjscy , a także dlatego że w Polsce brak jest badań na ten temat . ( literatura popularnonaukowa )

Sprawozdanie z badań archiwalnych w temacie : Polskie korzenie kamczackich
rodzin autochtonicznych tłumaczenie z języka rosyjskiego i opracowanie Maria Dybowska 2014-2015 nowy kierunek badań arktycznych ( dzięki pomocy PAFT przekazane dr. A.SUCHCITZ ). Tłumaczenie na język rosyjski przekazane dr.Tatianie Degal przedstawicielce rodzin itelmeńskich najbardziej zniszczonej mniejszości arktycznej . Końcowe opracowanie będzie miało swój ISBN( literatura popularnonaukowa )

Korespondencja profesora Benedykta Dybowskiego ( STARODRUKI ) Biblioteka Miejska na Koszykowej przetłumaczone na język angielski na prośbę prof. Michaela Krauss Uniwersytet Fairbanks Alaska ( ważne gdyż poświadcza fakt istnienia zaginionego manuskryptu alaskańskiego prof. Benedykta Dybowskiego ).

Świat do którego śmierć nie ma dostępu wiersze Siergieja Kitowskiego tłumaczenie z rosyjskiego na język polski i angielski Maria Dybowska wyd. Białym Szlakiem 2016- 2017.  Numery ISBN dostępne na każde życzenie. Aktualnie  trwa  przygotowanie drugiego wydania (nowe  fakty)

Bajki Grenlandzkie  w tłumaczeniu  i  autorskiej  interpretacji  rekomendowane  przez  eksperta edukacji  wielokulturowej ( opinia  dostępna  dla osób  zainteresowanych  zastosowaniem  w  edukacji  dzieci z  defektem wzroku)

Przy końcu  ubiegłego  roku opublikowała  nowe  tłumaczenie z  języka angielskiego i rosyjskiego- niewielki  zbiorek Zimowe  opowieści  ilustrowany  przede  wszystkim  własnymi  fotografiami.

Aktualnie  jako  jedna  z  niewielu  polskich  tłumaczek  nawiązuje  współpracę  ze skandynawskimi Samami  i  innymi arktycznymi  autochtonami. Dla nich  i  za  ich aprobatą  przygotowuje  następne  tłumaczenia  na  język  norweski  i  rosyjski.