Baza tłumaczy

Sławomir Królak Członek zwyczajny     Pokaż dane kontaktowe

Języki źródłowe

angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski

Języki docelowe

polski

Specjalizacje

esej, literatura faktu, dziennik, wspomnienia, humanistyka, literatura naukowa, literatura popularnonaukowa, psychologia, publicystyka, teksty naukowe, literatura fachowa, nauki społeczne, historia sztuki, historia

Wybrane przekłady

M. Cholet, Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet, Karakter, Kraków 2019.

R. Solnit, Nadzieja w mroku. Nieznane opowieści, niebywałe możliwości, przeł. A. Dzierzgowska i S. Królak, Karakter, Kraków 2019.

Marc-André Selosse, Nigdy osobno. Wielki świat mikrobów, czyli jak bakterie i grzyby kształtują zwierzęta, rośliny oraz… cywilizacje, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019.

R. Solnit, Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne, przeł. A. Dzierzgowska i S. Królak, Karakter, Kraków 2018.

Przygodność, hegemonia, uniwersalność: współczesne debaty na lewicy, J. Butler, E. Laclau, S. Żiżek, przeł. A. Czarnacka, M. Kropiwnicki, S. Królak, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.

G. Deleuze, Fałda. Leibnitz a barok, przeł. M. Janik i S. Królak, PWN, Warszawa 2014.

G. Ingham, Kapitalizm, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2011

L. Irigaray, Ta płeć (jedną) płcią niebędąca, WUJ, Kraków 2010.

R. Rorty, G. Vattimo, Przyszłość religii, WUJ, Kraków 2010.

G. Bataille, Martwy, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2010.

G. Agamben, Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2009.

J. Baudrillard, Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło? Esej ostatni, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa cop. 2009.

J. Baudrillard, Przejrzystość zła: esej o zjawiskach skrajnych, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2009.

G. Agamben, Wspólnota, która nadchodzi, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2008.

G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2008.

S. Żiżek, M. Dolar, Druga śmierć opery, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2008.

J. Baudrillard, Zbrodnia doskonała, „Sic!”, Warszawa 2008.

J. Baudrillard, Słowa klucze, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2008.

P. Virilio, Prędkość i polityka, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2008.

H. Brighouse, Sprawiedliwość, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2007.

P. Kelly, Liberalizm, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2007.

J. Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa, cop. 2007.

E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia: przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław, cop. 2007.

P. Virilio, Bomba informacyjna, „Sic!”, Warszawa 2006.

S. Bruce, Fundamentalizm, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2006.

J. Scott, Władza, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2006.

J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2006.

J. Baudrillard, Spisek sztuki: iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki, przedm. Sylvère Lotringer, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2006.

J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości albo Kres sfery społecznej, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2006.

J. Baudrillard, Wojny w Zatoce nie było, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2006.

Leonardo da Vinci, praca zbiorowa, Arkady, Warszawa 2006

S. Veil, O prawo do aborcji: przemówienie z 26 listopada 1974 i rozmowa z Annick Cojean, tłum. i przypisami opatrzył Sławomir Królak, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2005.

A. Finkielkraut, Niewdzięczność: rozmowa o naszych czasach, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2005.

J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2005.

 

J. Baudrillard, Pakt jasności: o inteligencji Zła, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2005.

E. Cioran, Księga złudzeń, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004.

wznowienie: Aletheia 2020.