Aktualności

W tym roku członkowie STL po raz piąty wybierali wydawcę przyjaznego tłumaczom, a więc takiego, który docenia nasz wkład w sukcesy wydawnicze, traktuje nas w sposób oparty na partnerstwie i niezmiennie przestrzega wysokich standardów współpracy. Od tego roku, zgodnie z sugestiami członków Stowarzyszenia, ankieta głosowania jest anonimowa.

Niezmiernie cieszy, że wysoką pozycję utrzymali laureaci z wcześniejszych lat. Decydując o wyróżnieniu, braliśmy pod uwagę czy wydawnictwo wypłaca zaliczkę, co jest niezwykle istotne dla tłumaczy utrzymujących się wyłącznie z przekładu oraz czy publikuje zamówione przekłady. Wielu tłumaczy podkreślało, jak ważne jest dla nich, aby ich przekład ukazał się drukiem.

W pierwszym etapie konkursu każdy członek STL miał prawo ocenić dowolną liczbę wydawnictw, które w 2019 roku wydały co najmniej jedną przełożoną przez niego książkę. Oceny od 1 do 5 przyznawaliśmy w pięciu kategoriach związanych z najważniejszymi zagadnieniami w relacjach na linii tłumacz-wydawca: wysokość stawki, punktualność płatności, merytoryczna jakość współpracy redakcyjnej, warunki umowy oraz ogólny charakter współpracy z wydawnictwem. Ocenom punktowym towarzyszyły komentarze opisujące współpracę z wydawnictwem, przeznaczone do wiedzy Kapituły. Do drugiego etapu kwalifikowały się te wydawnictwa, które otrzymały minimum 3 oceny (próg osiągnęły 22 wydawnictwa).

W drugim etapie konkursu pięcioosobowa Kapituła powołana przez Zarząd STL przeanalizowała oceny zakwalifikowanych wydawnictw, a tym ocenionym najwyżej poświęciła dalszą uwagę. Korzystając z dostępnej sobie wiedzy na temat rynku, szczegółowo rozważyła obszerne komentarze do ocen, przeanalizowała projekty umów i przeprowadziła dodatkowe rozmowy z członkami STL, którzy te wydawnictwa ocenili. W rezultacie tej pracy Kapituła Lew Hieronima 2020 postanowiła wyróżnić wydawnictwo Dwie Siostry.

Zestawienie ocen wydawnictw oraz komentarze do ocen wkrótce będą dostępne, po zalogowaniu, w strefie dla członków STL.