Aktualności

Po raz 24. przyznano nagrody translatorskie „Literatury na Świecie”. Wśród laureatów za rok 2016 są m.in. Małgorzata Buchalik za przekład książki „Rosja” Maksyma Gorkiego oraz Krzysztof Majer, tłumacz reportażu „Depesze” Michaela Herra. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom! 

Jury w składzie: Anna Górecka, Jerzy Jarniewicz (przewodniczący), Andrzej Kopacki, Kamil Piwowarski, Piotr Sommer, Andrzej Sosnowski, Marcin Szuster, Anna Wasilewska oraz Łukasz Żebrowski (czyli zespół redakcyjny „Literatury na Świecie”, z Piotrem Sommerem pełniącym funkcję redaktora naczelnego nieprzerwanie od 1994 r.), przyznało nagrody w pięciu kategoriach.

Tegorocznymi laureatami zostali:

Proza: Małgorzata Buchalik za przekład książki „Rosja” Maksyma Gorkiego wydanej przez Universitas oraz Krzysztof Majer za przekład książki „Depesze” Michaela Herra wydanej przez Karakter.

Literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka: Klaudia Łączyńska za książkę „Echo i narcyz. Rzecz o języku upadłym w poezji Andrew Marvella (1621–1678)” wydaną przez wydawnictwo benedyktynów Tyniec.

Inicjatywy wydawnicze: seria Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej wydawana przez Wydawnictwo Akademickie „Sedno” oraz Seria Kieszonkowa fundacji Bęc Zmiana kierowanej przez Bognę Świątkowską.

Nagroda im. Andrzeja Siemka (za łączenie różnych kompetencji literackich i literaturoznawczych, przekładu i pisarstwa krytycznego wysokiej próby): Monika Muskała za książkę „Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia” wydaną przez Korporację Ha!art.

Nagroda specjalna Mamut (za całokształt dorobku przekładowego):Maryna Ochab.

W dwóch kategoriach – poezja oraz nowa twarz – nie wyłoniono w tym roku laureatów.