Aktualności

W środę, 22 listopada 2017, przedstawiciele zarządu STL wzięli udział w spotkaniu sześciu stowarzyszeń tłumaczy oraz nowo powstałego Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich. Jego celem była wymiana informacji i doświadczeń związanych z działalnością poszczególnych organizacji.

W spotkaniu polskich  organizacji tłumaczy 22 listopada 2017 udział wzięli przedstawiciele  następujących organizacji (w kolejności alfabetycznej) :

  • Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy
  • Branżowego Związku Tłumaczy
  • Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych
  • Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
  • Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury
  • Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych
  • oraz występującego w roli gospodarza Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

Spotkanie posłużyło intensywnej wymianie informacji i doświadczeń związanych z działaniem poszczególnych organizacji oraz głównych problemów, z którymi borykają się ich członkowie. Omówiono też zagadnienia, które będą tematem wspólnych prac w najbliższej przyszłości oraz tryb współpracy. Ustalono, że dalsze spotkania będą odbywały się przynajmniej 1-2 razy w roku, a także powstanie wspólna grupa dyskusyjna w Internecie. Organizatorem następnego spotkania w roku 2018 będzie Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych.

źródło: Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich