Aktualności

W piątek 28.02.2020 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie odbyło się spotkanie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy. Przedstawiciele Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich – STP, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce i PT TEPIS podsumowali działania minionego roku, jak również rozmawiali o projekcie jednolitych wytycznych RODO dla tłumaczy oraz o organizacji Translating Europe Workshop na temat ochrony danych osobowych, problemie przetargów, coraz bardziej widocznej potrzebie większej integracji wszystkich organizacji zrzeszających tłumaczy, a także o możliwościach utworzenia samorządu tłumaczy przysięgłych. Było to już czwarte spotkanie stowarzyszeń, organizowane z inicjatywy STP i PT TEPIS. Dla przypomnienia – pierwsze spotkanie z tego cyklu zorganizowało STP, kolejne – PSTK i LST. Spotkanie piątkowe pokazało kolejny już raz, że tego typu spotkania stowarzyszeń są bardzo konstruktywne i potrzebne.