Aktualności

Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom zaprasza na spotkanie z Joanną Lisek wokół książki „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz” (wyd. Pogranicze). Spotkanie  poprowadzi Karolina Szymaniak.

„W książce Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.) autorka opisuje zjawisko wyodrębniania się w poezji jidysz kobiecej podmiotowości i wypracowywania różnych strategii jej ekspresji. Odwołuje się do tekstów najwcześniejszych (z XVI w.), kiedy poetki występowały w roli kaznodziejek, autorek modlitw i pieśni religijnych czy zecerek utrwalających na marginesie składanych przez siebie ksiąg swoje utwory.

Sięga również do twórczości ludowej, będącej często wyrazem krytyki ustalonego porządku genderowego, a także do tekstów będących świadectwem XX-wiecznej rewolucji obyczajowej, radykalizacji postaw i przeobrażeń modelu kobiecości żydowskiej. Wywód historycznoliteracki łączy z interpretacją wybranych wierszy poetek znanych, między innymi Kadii Mołodowskiej, Debory Vogel, Celii Dropkin czy Anny Margolin, ale także tych mniej rozpoznawalnych, pomijanych czy zapomnianych, na przykład Broni Baum, Sory Rejzen, Chasi Kuperman.” (źródło: http://pogranicze.sejny.pl).
Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom Ulica Generała Władysława Andersa 15, Warszawa, 3 grudnia, o godz. 17.30.