Aktualności

Do 31 sierpnia 2020 roku można składać dokumenty o stypendium finansowe dla tłumaczy literatury belgijskiej i francuskojęzycznej przyznawane przez dom literatury Passa Porta w Brukseli. Belgijskie teksty literackie będą miały pierwszeństwo, komisja weźmie jednak pod uwagę także kandydatury tłumaczy pracujących nad przekładami innych literatur frankofońskich. Przyznanych zostanie 20 stypendiów w wysokości 1500 euro. WIĘCEJ TU

Nadesłana dokumentacja w języku francuskim powinna zawierać:

  1. Opis projektu tłumaczeniowego.
  2. Umowę z wydawnictwem poświadczającą nabycie praw do przekładu (dokument przetłumaczony na: francuski, niderlandzki, włoski, angielski, hiszpański lub niemiecki).
  3. CV.

Pytania i dokumenty należy przesłać na adres: seneffe@passaporta.be

Informacje o wyniku konkursu kandydaci otrzymają na początku września.