Aktualności

Ambasada Szwecji i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przy wsparciu Szwedzkiej Rady Kultury zapraszają na warsztaty dla tłumaczy literatury szwedzkiej na język polski.

Warsztaty będą się odbywać w Warszawie w kilkuosobowej grupie pod kierunkiem pisarza i tłumacza Zbigniewa Kruszyńskiego. Każdy z uczestników będzie pracował nad własnym projektem translatorskim. Grupa składać się będzie zarówno z tłumaczy początkujących, jak i aktywnych zawodowo.

Warsztaty obejmują osiem dwudziestogodzinnych spotkań (piątek-niedziela) oraz wykłady doświadczonych tłumaczy, redaktorów, wydawców i ekspertów z dziedziny prawa autorskiego.
Kurs potrwa od października 2017 roku do maja 2018 roku. Szczegółowy program zostanie przekazany uczestnikom przed rozpoczęciem kursu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2017 roku.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie do 16 sierpnia 2017 roku (decyduje data wpłynięcia):

– CV
– listu motywacyjnego z opisem projektu translatorskiego (w j. polskim – 2 000 znaków)
– tłumaczenia 10 stron prozy i dwóch wierszy (wraz z kopią oryginału) Tekst tłumaczenia powinien mieć 2000 znaków na stronie, z podwójną interlinią. Teksty nietłumaczone dotąd na j. polski.

na adres:
Ambasada Szwecji
ul. Bagatela 3
00-585 Warszawa
z dopiskiem: Warsztaty translatorskie

Odpowiedzi na ew. pytania udzielamy pod numerem telefonu 22 640 89 10, 22 640 89 98

Warsztaty są bezpłatne.

Wykształcenie kierunkowe nie jest wymagane.

Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w warsztatach zostaną o tym poinformowane drogą mailową najpóźniej w połowie września.

Zapraszamy!