Aktualności

Jeszcze do 10 kwietnia można nadsyłać zgłoszenia na konferencję „Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce”, organizowaną w dniach 12-13 maja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jednym z głównych zagadnień konferencji będzie przekład literacki: współczesna anglojęzyczna proza, poezja i dramat w tłumaczeniu na język polski; analiza przekładu, w tym analiza porównawcza, krytyka przekładu, problematyka przekładu międzykulturowego, nieprzekładalność (np. elementów kultury brytyjskiej, amerykańskiej czy postkolonialnej dla czytelnika polskiego), przekład hybrydycznej angielszczyzny nowych literatur postkolonialnych. Więcej informacji tutaj.