Aktualności

Na walnym zebraniu Oddziału Północnego STL, 28 października 2018 roku w Gdyni,  po dłuższej ożywionej dyskusji wybrany został Zarząd Oddziału w składzie:

Maciej Studencki – przewodniczący
Karolina Drozdowska – wiceprzewodnicząca
Zofia Szachnowska-Olesiejuk – sekretarz
Tomasz S. Gałązka – skarbnik