Aktualności

CEATL, czyli Europejska Rada Stowarzyszeń Tłumaczy Literatury, której jesteśmy częścią i uczestniczymy w jej pracach, opracowała i opublikowała zbiór wytycznych w zakresie uczciwych umów na przekład – w języku angielskimfrancuskim.

Wspólnie w całej Europie promujemy spójne, racjonalne standardy umów chroniące interesy tłumaczy, a zarazem respektujące interesy wydawców. Mamy nadzieję, że te wytyczne spełnią rolę informacyjną i edukacyjną oraz posłużą jako argument przekonujący wydawców o zasadności propozycji tłumaczy w zakresie umów.