Aktualności

Konferencja Tłumaczy to niezależna konferencja, której celem jest integracja środowiska tłumaczy, biur tłumaczeń, firm związanych z tłumaczeniami, nabywców tłumaczeń, stowarzyszeń branżowych, specjalistów i pracowników naukowych

W tym roku temat przewodni konferencji to „RuszA.I.my w przyszłość”, dlatego zgłoszone prelekcje powinny skupiać się wokół czterech obszarów:

  1. Przyszłość tłumacza we współdziałaniu, uczeniu się od siebie i kończącym się micie tłumacza-pustelnika.
  2. Wpływ globalnych trendów na branżę i warsztat tłumacza, ale również wpływ tłumaczenia na codzienne życie ludzi na całym świecie.
  3. Najnowsze technologie, narzędzia i procesy, które kształtują przyszłość zawodu tłumacza.
  4. Nowa definicja roli tłumacza w świecie pełnym sztucznej inteligencji.

Zgłoszenia propozycji tematów przyjmowane są do końca maja 2018 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://www.konferencjatlumaczy.pl/zgloszenia-tematow.

Więcej informacji TU