Aktualności

Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Jerzego Wawrzyńca Sawickiego, naszego kolegi ze Stowarzyszenia. Na przestrzeni około dwudziestu lat przełożył z języka niemieckiego setkę książek dla kilkunastu wydawnictw. Tłumaczył wielu autorów, od Grassa przez Thorwalda po Hedwig Courths-Mahler. Będzie nam go brakowało. Żegnaj, Panie Wawrzyńcu Szanowny.