Aktualności

Od 2020 roku ulega zmianie regulamin Nagrody Europy Środkowej Angelus.

1.Finansowa nagroda dla tłumaczy uległa podwojeniu, od 2020 roku wynosić będzie 40 tysięcy złotych;


2. wprowadzono wyróżnienia finansowe po 5 tysięcy złotych gwarantowane wszystkim finalistom Angelusa;

3. ustanowiono dodatkowe wyróżnienie dla zdobywcy nagrody im. Natalii Gorbaniewskiej przyznawanej w plebiscycie internetowym przez czytelników. Do tej pory to wyróżnienie miało charakter symboliczny. Od tego roku laureat lub laureatka nagrody im. Natalii Gorbaniewskiej zostanie zaproszony na koszt organizatora i fundatora Angelusa na trzymiesięczne stypendium pisarskie we Wrocławiu.