Aktualności

W związku z powstaniem oddziałów regionalnych 16 czerwca 2018 roku walne zebranie STL wybrało do zarządu głównego stowarzyszenia przewodniczących oddziałów regionalnych: Kingę Piotrowiak-Junkiert, Dorotę Konowrocką-Sawę i Tomasza Kwietnia. Tym samym zarząd główny STL liczy osiem osób. W wyniku wyborów uzupełniających w komisji rewizyjnej Marię Gołębiewską-Bijak zastąpiła Anna Halbersztat, a do sądu koleżeńskiego na miejsce Doroty Konowrockiej-Sawy wybrano Mariana Baranowskiego.