Baza wiedzy

Stypendia dla tłumaczy

Tłumacze literaccy mogą ubiegać się o różnego rodzaju stypendia fundowane przez ośrodki państwowe lub prywatne.

stypendium pobytowe w Montricher (Szwajcaria) dla pisarzy i tłumaczy literackich ufundowane przez Fondation Jan Michalski

stypendium pobytowe dla tłumaczy literatury niemieckojęzycznej w Literarisches Colloquim Berlin, fundowane przez S. Fischer Stiftung

stypendium pobytowe dla tłumaczy języka niemieckiego fundowane przez Robert Bosch Stiftung

Stypendium Centre National du Livre dla tłumaczy z języka francuskiego, pokrywające koszty pobytu we Francji podczas pracy nad przekładem

stypendium pobytowe dla obywateli krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym tłumaczy literackich w ramach Wyszehradzkich Rezydencji Literackich

Willa Decjusza. Stypendium pobytowe dla tłumaczy języka niemieckiego

Stypendium im. Paula Celana – stypendium pobytowe w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu dla tłumaczy pracujących nad książką ważną dla wymiany myśli między Wschodem a Zachodem Europy

Bücher übersetzen – Brücken schlagen – stypendium pobytowe Instytutu Goethego i Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. dla tłumaczy języka niemieckiego

Stypendium Snorri Sturlusona – stypendium pobytowe dla osób zajmujących się kulturą islandzką, w tym dla tłumaczy literackich

stypendium pobytowe dla tłumaczy w Straelen

stypendium pobytowe dla tłumaczy języka słoweńskiego w Lubljanie

Read Russia oferuje doraźną pomoc dla tłumaczy języka rosyjskiego, w tym konsultacje, dostęp do materiałów, bibliotek, archiwów, a także udział w konferencjach i warsztatach

Emerging Translators Mentorship – program mentoringowy dla początkujących tłumaczy na język angielski prowadzony przez Writers’ Centre Norwich