Członkostwo

Dlaczego jestem w STL? – filmy

Prezentujemy serię filmów z udziałem naszych członkiń i członków, w których opowiadają, dlaczego warto być członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i co jest dla nich najważniejsze w naszej organizacji.