Działalność

Działania

  • Objęcie patronatem lekcji na temat przekładu dla uczniów szkół podstawowych zorganizowanych w ramach Śląskich Targów Książki. Lekcje poprowadzili Elżbieta Janota i Marcin Wróbel.  (Katowice, 10.-11. 11. 2017)
  • Objęcie patronatem panelu  „Przekład literacki z języków orientalnych”, który odbył się w ramach obchodów 85-lecia Orientalistyki UW. W rozmowie udział wzięli prof. Joanna Jurewicz, Barbara Słomka oraz Rafał Lisowski. (Warszawa, 13.11.2017)
  • Patronat nad wystawą „Zobaczyć tłumacza”zorganizowaną przez Wydział Polonistyki UJ, Centrum Badań Przekładoznawczych UJ wraz z Kołem Naukowym WKoło Tłumaczeń oraz Arteteką WB (Kraków, 13.11 – 27.11. 2017)
  • Objęcie patronatem rozmowy Sławy Lisieckiej, Krzysztofa Vargi (prowadzenie) i Agaty Wittchen-Barełkowskiej o Thomasie Bernhardzie. (Warszawa, Austriackie Forum Kultury, 27.11.2017)
  • Patronat nad Międzynarodowym Dniem Tłumacza