Działalność

Materiał wideo z VI Forum Prawa Autorskiego (19.11.2014)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało materiały wideo z szóstego Forum Prawa Autorskiego, które odbyło się 19 listopada br. w Warszawie. Poświęcone było mechanizmom licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne. Po raz pierwszy w FPA wzięło udział Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Nasz przedstawiciel, Rafał Lisowski, podkreślił potrzebę zapewnienia w ramach ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich jak najszerszej ochrony twórcom. Obecna sytuacja w praktyce obrotu na coraz bardziej uprzywilejowanej pozycji stawia stronę profesjonalną – wydawców i inne podmioty nabywające prawa autorskie bądź licencje na korzystanie z utworów objętych prawem autorskim. Wśród zmian w ustawie sugerowanych w materiałach przygotowanych przez ministerstwo znalazły się m.in. propozycja prawnego umożliwienia przeniesienia całości praw autorskich do utworu, przeniesienia praw na polach eksploatacji nieznanych w chwili podpisania umowy czy ustawowe zagwarantowanie nabywcy określonych praw do korzystania z utworu w przypadku nieokreślenia ich w umowie. STL stanowczo sprzeciwiło się takim rozwiązaniom. Poparło natomiast m.in. propozycję ustawowego zagwarantowania wygaśnięcia praw bądź licencji do utworu na tych polach eksploatacji, które nie są faktycznie wykorzystywane przez nabywcę/licencjobiorcę.

W najbliższych dniach opublikujemy pełną pisemną wersję stanowiska STL, które zostanie przesłane Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z Forum. Sugerujemy wcześniejsze zapoznanie się z kwestionariuszem umieszczonym na końcu pliku z materiałami udostępnionym przez Ministerstwo.

Wystąpienie przedstawiciela STL zaczyna się ok. 1:04:00 pierwszej części materiału.

Inne wystąpienia istotne z naszej perspektywy to między innymi:

wstęp dr. Tomasza Targosza z Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ – przedstawiający ogólne spojrzenie na omawiane kwestie (od początku części 1)

Polska Izba Książki (mec. Ewy Adamska-Pietrzak) – stanowisko maksymalizujące korzyści wydawców, komentowane w wystąpieniu przedstawiciela STL (od ok. 0:37:00 części 1)

Nowoczesna Polska (Jarosław Lipszyc) – liberalne stanowisko, odnoszące się m.in. do stanowiska STL (od ok. 1:35:00 części 1)

ZAiKS – stanowisko sprzyjające twórcom, podobne do stanowiska STL (od ok. 1:54:00 części 1)

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (Aleksandra Niemirycz) – jak wyżej (od ok. 0:20:00 części 2)