Działalność

Nagroda „Lew Hieronima”

„Lew Hieronima” to ustanowiona przez STL w 2016 roku coroczna nagroda dla wydawnictwa przyjaznego tłumaczom literackim. Nagroda jest wręczana podczas Warszawskich Targów Książki.

Dotychczas nagrodziliśmy wydawnictwo Czarne (2016), wydawnictwo Książkowe Klimaty (2017) i wydawnictwo Karakter (2018). Kapituła przyznała też nagrodę specjalną dla Bożeny Dudko za działania szczególnie promujące tłumaczy (2018), Dom Wydawniczy Rebis (2019), Wydawnictwo Dwie Siostry (2020).

Wyróżnienie dla wydawnictwa Pauza (2021)

Nagroda ma charakter honorowy. Jej nazwa nawiązuje do legendy o patronie tłumaczy św. Hieronimie i przyjaznym lwie, który towarzyszył mu w pustelni. Nagrodzony wydawca otrzymuje statuetkę autorstwa Beaty Zwolańskiej-Hołod oraz dyplom.

Nagroda jest przyznawana na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród członków STL, którzy oceniają swoich wydawców pod względem kryteriów takich jak ogólne warunki umowy na przekład, warunki finansowe, terminowość wywiązywania się ze zobowiązań, jakość opracowania redakcyjnego oraz ogólna kultura współpracy. Tłumacze oceniają wydawców, którzy opublikowali ich przekłady w roku ubiegłym – czyli tych, z którymi współpracowali w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, a współpraca została zakończona publikacją (zobacz regulamin). Nad przebiegiem konkursu czuwa kapituła. Regulamin nagrody jest dostępny tutaj.

Celem nagrody jest propagowanie dobrych praktyk w branży wydawniczej i docenienie wydawców, którzy mimo trudnych warunków rynkowych walczą jak lew o wysokie standardy, szanują prawo autorskie i tworzą partnerskie relacje ze swoimi współpracownikami. Troska o wysoki poziom opracowania publikacji, dobra komunikacja, otwartość na negocjacje, wywiązywanie się z umów i nastawienie na budowanie stabilnych relacji to naszym zdaniem niezbędne elementy profesjonalizmu nie tylko w branży wydawniczej. Szacunek dla twórców – którymi są również tłumacze literaccy – to zarazem troska o jakość bardzo szczególnego produktu kultury, jakim jest książka.

Skład kapituły w latach 2019-2021

Tomasz Gałązka
Hanna Jankowska
Jakub Jedliński (przewodniczący)
Natalia Kołaczek
Katarzyna Okrasko
Dobromiła Jankowska (2019)
Michał Kłobukowski (2019)

Skład kapituły w latach 2016-2018

Justyna Czechowska (przewodnicząca)
Rafał Lisowski
Sławomir Paszkiet
Maciej Świerkocki
Łukasz Witczak